konkurs btn

AURAEKO organizacja odzysku sa
20180803 143450 HDR Raport z zajęć edukacyjnych podczas English Summer Camp 2018

Jak co roku firma Auraeko wspierała English Summer Camp. Jest to inicjatywa charytatywna Project Management Institute Poland, Oddział w Gdańsku, adresowanej do dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzin o niskim statusie materialnym. Jego celem jest zorganizowanie letniego, dwutygodniowego obozu, podczas którego dzieci mają możliwość nauki języka angielskiego, zbudowania silnego poczucia własnej wartości i umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej. W tym roku obóz odbył się w Szarlocie k. Kościerzyny, w woj. pomorskim, w dniach 23.07-5.08.2018 r.
Czytaj więcej...
 
Jubileuszowy X Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego AURAEKO „Dobre Rady na Elektroodpady 2018” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

001 DRNE 2018AAC 0555 0555 2Misją konkursu AURAEKO jest: zmniejszenie negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko poprzez kształcenie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Droga jaką przebyli uczestnicy kolejnych edycji, ale także i organizatorzy, doprowadziła do dużej rozpoznawalności konkursu na tle innych inicjatyw edukacji ekologicznej w Polsce. Czytaj więcej...
 Pruszków wolny od elektroodpadów 2018 - finał projektu ekologicznego

007 Festiwal Przedszkolaków 2018AAC 0212 0212Po dwóch projektach pilotażowych odbył się w tym roku kolejny, już cykliczny projekt ekologiczny przygotowany przez AURAEKO w pruszkowskich przedszkolach: „Pruszków wolny od elektroodpadów 2018” W tegorocznej edycji projektu wzięło udział ponad 1 700 dzieci z 14 przedszkoli miejskich w Pruszkowie. Projekt podejmował problematykę zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, ze strony zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
Czytaj więcej...