konkurs btn

AURAEKO organizacja odzysku sa
000 PM13 PRUSZKOW WOLNY 2018AAC 9937 9937 (1) Pruszków wolny od elektroodpadów 2018”

Po dwóch edycjach pilotażowych, w 2018 roku projekt pod wymienionym tytułem stał się projektem cyklicznym, realizowanym w pruszkowskich przedszkolach corocznie. Bierze w nim udział ponad 1700 dzieci oraz kadra pedagogiczna pruszkowskich przedszkoli. Jednak do liczby uczestników projektu trzeba koniecznie dodać co najmniej dwoje rodziców każdego dziecka, bez których akceptacji i pomocy, oddziaływanie projektu byłoby bardzo ograniczone. Zatem, brawo Rodzice! Projekt  trwa od 1 marca do 20 maja 2018 roku. Zakończenie projektu odbędzie się podczas corocznego Festiwalu Przedszkolaków w dniu 10 czerwca 2018 roku. Czytaj więcej...
 
XXVI Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2018

001Targi  2018AAC 9750 9750W Warszawskim Centrum Expo XXI w dniach 31 stycznia - 2 lutego 2018 roku odbyły się XXVI- te Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2018. Impreza podobnie jak w latach ubiegłych stanowiła przegląd tego wszystkiego, co najnowsze i najbardziej atrakcyjne w oświetleniu. Od kilku, a może więcej niż kilku lat na kolejnych targach wdzierała się technologia LED. Czytaj więcej...
 My dzieci pokonamy elektrośmieci 2017

TAPO MY DZIECI POKONAMY006 ZSEE Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Ziemia i My z Dąbrowy Górniczej.
W tym projekcie AURAEKO udział wzięło 513 uczestników klas IV-VI szkól podstawowych z województwa śląskiego.
Czytaj więcej...