konkurs btn
auraeko organizacja odzysku sa
001AAC 8542   Prawie 3 tony w 3 godziny w dzielnicy Warszawa-Wawer

W dniu 1 października 2016 roku, wspólnie  z Parafią Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie Zerzniu (Wawer) po raz kolejny prowadziliśmy dla mieszkańców Wawra, działanie edukacyjne w zakresie zmniejszania zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Tak, jak w innych naszych projektach edukacyjnych, działaniom stoiska edukacyjnego towarzyszyła zbiórka elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Parafia w Zerzniu nie po raz pierwszy jest partnerem naszego projektu i to partnerem bardzo aktywnie współdziałającym w realizacji projektu.
Czytaj więcej...
 
„VII PIKNIKOŁŁEK  2016” AURAEKO – XXI LO w Warszawie

AAC 8337Wszystkie działania edukacyjne w latach poprzednich, realizowane w ramach kolejnych projektów „PIKNIKOŁŁEK” adresowane były do młodzieży licealnej dzielnicy Ochota, społeczności kołłątajowskiej oraz młodzieży gimnazjalnej. Od roku ubiegłego, co było szczególnie widoczne w tegorocznym finale projektu, bardzo się zwiększyła liczebność młodzieży gimnazjalnej oraz dzieci ze szkól podstawowych. To bardzo ważna zmiana poszerzająca grupę docelową projektu, a przez to silniejsze oddziaływanie środowiskowe projektu. Młodzież gimnazjalna i dzieci z podstawówek z pewnością zaniosą do swoich domów i środowiska rówieśniczego, wiedzę , ulotki i wrażenia z PIKNIKOŁŁKA 2016. Można zatem uznać, że grupa docelowa została rozszerzona lub uzupełniona o gimnazjalistów i dzieci  z warszawskich szkół podstawowych.
Czytaj więcej...
  OGÓLNOPOLSKI PROEKOLOGICZNY PROJEKT EDUKACYJNY CASTORAMA-AURAEKO z cyklu: „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2016”

DSC 0843Wprowadzenie

Niniejszy projekt jest realizowany od kliku lat z coraz większym powodzeniem. Znane na rynku polskim firmy CASTORAMA i AURAEKO po raz kolejny podjęły się działań zmierzających do kształtowania proekologicznej postawy konsumenckiej, wyrażającej się oddaniem do przetworzenia, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i tym samym ograniczenia negatywnego wpływu zużytego sprzętu na środowisko naturalne, którego nieodłączną częścią jest człowiek. Czytaj więcej...