konkurs btn

auraeko organizacja odzysku sa
Certyfikaty

Dla obszaru działania AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA najbardziej prestiżowym jest certyfikat ISO 14001 System Zarzadzania Środowiskowego, który nadawany jest przedsiębiorstwu po spełnieniu wielu wymagań określonych rozległymi procedurami zarządzania środowiskowego i po wdrożeniu ich. AURAEKO, posiada od 2009 roku certyfikat ISO 14001.

Norma PN-EN ISO 14001 stanowi dla AURAEKO instrument wspomagający świadome oddziaływanie ekologiczne przedsiębiorstwa z korzyścią dla środowiska. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w zgodności z wymaganiami tych norm pozwala:

• metodycznie oceniać wpływy działalności firmy na środowisko naturalne,
• podejmować skuteczne działania w celu minimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko,
• kontrolować efekty własnej działalności w stosunku do otoczenia.

Wdrażanie tego Systemu w AURAEKO to naturalne dążenie do podniesienia jakości usług i efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów. Firma traktuje działania związane z ochroną środowiska, jako długoterminowy cel wynikający ze specyfiki branży. Aby jednak osiągnąć wyższy poziom ochrony środowiska, musi stale doskonalić stosowane standardy zarządzania przedsiębiorstwem i jego oddziaływaniem na środowisko. Temu właśnie służy wprowadzona  do  AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA od 2009 roku, norma PN-EN ISO 14001, która jest stale wdrażana.