konkurs btn

auraeko organizacja odzysku sa
Firma przyjazna naturze

logo FPNCelem naszego programu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Państwo dbacie o rozwój swojego przedsiębiorstwa, a my dbamy o to, by wprowadzony przez Państwa sprzęt po zużyciu nie zagrażał środowisku. Wprowadzony przez Państwa firmy sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera wiele niebezpiecznych substancji, które po zużyciu się sprzętu są ogromnym zagrożeniem. Należy jednak pamiętać, że negatywne konsekwencje nie wynikają z niebezpiecznych substancji, tylko ze złego postępowania z elektroodpadami.

Chcemy, aby ten program przyczyniał się do szerzenia idei świadomej konsumpcji i gospodarki elektroodpadami wśród odbiorców końcowych sprzętu. Pozostaje naszym celem propagowanie wśród społeczeństwa postawy proekologicznej wyrażającej się wysoka świadomością ekologiczną i segregowaniem elektroodpadów.

Pragniemy, aby społeczeństwo, czyli także konsumenci byli świadomi zagrożeń, jakie wynikają z niebezpiecznych substancji, które znajdują się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Poprzez ten program, chcemy pokazać korzyści płynące z odzysku odpadów i wskazać konkretne działania, obniżające poziom zagrożenia dla środowiska.

Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w swoim raporcie, w 2011 r. zebrano w Polsce 3,55 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na jednego mieszkańca, wtedy, kiedy wskaźnik Unii Europejskiej wynosi 4 kg na jednego mieszkańca. Mamy nadzieję, że program Firma Przyjazna Naturze, przyczyni się do wzrostu poziomu zbierania ZSEE.

Pobierz plik pdf: Klienci FPN