konkurs btn

auraeko organizacja odzysku sa
O organizacji

AURAEKO
to założona przez polskie firmy Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w celu pomocy wszystkim wprowadzającym sprzęt (przedsiębiorcom):

- produkującym i sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt,
- sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
- prowadzącym działalność związaną z importem lub wewnątrz-wspólnotowym nabyciem sprzętu w spełnieniu wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawę Produktową z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.).

AURAEKO została powołana do życia w dniu 26 czerwca 2006 r. i wpisana do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 25 lipca 2006 r. pod numerem E0000413S.

NIP 5272512231
REGON 140592532

Wysokość kapitału zakładowego 5 000 000 PLN, w całości opłacony.

Akcjonariusze Spółki:
BRILUM SA
KANLUX SA
LARS mgr inż. Andrzej Szymański
WOJNAROWSCY Sp. z o. o.
ZeXt Sp. z o. o.
SPOKEY Sp. z o. o.
ECOL Sp. z o. o.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OŚWIETLENIOWEGO

AURAEKO to profesjonalna Organizacja, zapewniająca rzetelną obsługę firmom działającym na polskim rynku, minimalizując ich koszty.