konkurs btn

auraeko organizacja odzysku sa
Referencje

Drugim obszarem troski każdego przedsiębiorstwa jest ocena jego działania przez klientów korzystających z jego usług. Ta ocena, wyrażona poziomem satysfakcji klienta z wykonanych usług jest zwyczajowym sposobem uwidaczniania oceny, jaką uzyskało przedsiębiorstwo świadczące usługi, od klienta.