konkurs btn

AURAEKO organizacja odzysku sa
PILNE!!! PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO  XI  KONKURSU EKOLOGICZNEGO „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2019”.

DRNE LogoSzanowni Państwo,

Na prośbę zainteresowanych szkół, które nie zdążyły dokonać pełnego zgłoszenia do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego: „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY - ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2019”, uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin zgłoszeń dla zainteresowanych szkół do dnia 20 grudnia 2018 roku.

Czytaj więcej...

014.Wawer wrzesień 2018AAC 0759 0759Druga część projektu ekologicznego w Warszawie-Zerzniu.

Druga część projektu ekologicznego „Elektroodpady niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi”, która odbyła się w Warszawie – Zerzniu na terenie Parafii Wniebowzięcia NMP odbyła się  29 września 2018 roku. Dzięki wstawiennictwu ks. Krzysztofa mieliśmy zapewnioną słoneczną pogodę.

Czytaj więcej...

20180803 143450 HDRRaport z zajęć edukacyjnych podczas English Summer Camp 2018

Jak co roku firma Auraeko wspierała English Summer Camp. Jest to inicjatywa charytatywna Project Management Institute Poland, Oddział w Gdańsku, adresowanej do dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzin o niskim statusie materialnym. Jego celem jest zorganizowanie letniego, dwutygodniowego obozu, podczas którego dzieci mają możliwość nauki języka angielskiego, zbudowania silnego poczucia własnej wartości i umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej. W tym roku obóz odbył się w Szarlocie k. Kościerzyny, w woj. pomorskim, w dniach 23.07-5.08.2018 r.

Czytaj więcej...

001 DRNE 2018AAC 0555 0555 2Jubileuszowy X Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego AURAEKO „Dobre Rady na Elektroodpady 2018” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Misją konkursu AURAEKO jest: zmniejszenie negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko poprzez kształcenie postaw proekologicznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Droga jaką przebyli uczestnicy kolejnych edycji, ale także i organizatorzy, doprowadziła do dużej rozpoznawalności konkursu na tle innych inicjatyw edukacji ekologicznej w Polsce.

Czytaj więcej...

007 Festiwal Przedszkolaków 2018AAC 0212 0212Pruszków wolny od elektroodpadów 2018 - finał projektu ekologicznego

Po dwóch projektach pilotażowych odbył się w tym roku kolejny, już cykliczny projekt ekologiczny przygotowany przez AURAEKO w pruszkowskich przedszkolach: „Pruszków wolny od elektroodpadów 2018” W tegorocznej edycji projektu wzięło udział ponad 1 700 dzieci z 14 przedszkoli miejskich w Pruszkowie. Projekt podejmował problematykę zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, ze strony zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Czytaj więcej...

028 WAWER 2018 KWIECIEŃAAC 0116 0116Ekologiczne żniwa w Wawrze - Zerzniu


Tytuł artykułu nie jest pomyłką, choć żniwa w kwietniu, to zestawienie szokujące. Tyle, że chodzi o żniwa ekologiczne, bo tak właśnie traktujemy lokalne projekty AURAEKO, oferujące znaczącą dawkę wiedzy o zagrożeniach dla ludzi i środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórki zużytego sprzętu i zużytych baterii. Wszystko było wzorowe, od pogody zaczynając po plon zbiórki.

Czytaj więcej...

000 PM13 PRUSZKOW WOLNY 2018AAC 9937 9937 (1)Pruszków wolny od elektroodpadów 2018

Po dwóch edycjach pilotażowych, w 2018 roku projekt pod wymienionym tytułem stał się projektem cyklicznym, realizowanym w pruszkowskich przedszkolach corocznie. Bierze w nim udział ponad 1700 dzieci oraz kadra pedagogiczna pruszkowskich przedszkoli. Jednak do liczby uczestników projektu trzeba koniecznie dodać co najmniej dwoje rodziców każdego dziecka, bez których akceptacji i pomocy, oddziaływanie projektu byłoby bardzo ograniczone. Zatem, brawo Rodzice! Projekt  trwa od 1 marca do 20 maja 2018 roku. Zakończenie projektu odbędzie się podczas corocznego Festiwalu Przedszkolaków w dniu 10 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej...

001Targi  2018AAC 9750 9750XXVI Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2018

W Warszawskim Centrum Expo XXI w dniach 31 stycznia - 2 lutego 2018 roku odbyły się XXVI- te Międzynarodowe Targi ŚWIATŁO 2018. Impreza podobnie jak w latach ubiegłych stanowiła przegląd tego wszystkiego, co najnowsze i najbardziej atrakcyjne w oświetleniu. Od kilku, a może więcej niż kilku lat na kolejnych targach wdzierała się technologia LED.

Czytaj więcej...

TAPO MY DZIECI POKONAMY006 ZSEE My dzieci pokonamy elektrośmieci 2017

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Ziemia i My z Dąbrowy Górniczej.
W tym projekcie AURAEKO udział wzięło 513 uczestników klas IV-VI szkól podstawowych z województwa śląskiego.

Czytaj więcej...

001 Kwiaty za elektrograty 2017 6„KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2017” CASTORAMA-AURAEKO

Działania  edukacyjne w tym zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii z dużymi podmiotami handlowymi, które mają swoja specyfikę handlową i wewnętrzne obostrzenia regulaminowe, nie są łatwe. Tym bardziej warto odnotować, że coroczny wspólny ogólnopolski projekt CASTORAMA-AURAEKO pod nazwą „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2017” udał się znakomicie.

Czytaj więcej...

001 Wawer 2017 wrzesień 9577Jeszcze raz dobry plon zbiórki elektroodpadów w Warszawa - Wawer

Druga zbiórka w tym roku w Parafii Rzymsko-Katolickiej Wniebowzięcia NMP w Warszawie – Wawer, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nieodłączny element wszystkich projektów edukacyjnych AURAEKO, jak zwykle zakończyła się dobrym plonem blisko 2,5 tony w ciągu 5 godzin. Rozpoczęliśmy od 9.00, a już przed godziną 10 podjeżdżały samochody, jeden za drugim, a w nich nasi zużyci Bohaterowie: telewizory, radia domowe i samochodowe, przewody, wieże Hi-Fi, elektroniczne instrumenty muzyczne, a także zużyte baterie i akumulatory. Zapraszamy do galerii poniżej, gdzie te wszystkie leciwe cacka, których czasy świetności minęły bezpowrotnie, można obejrzeć.

Czytaj więcej...

20170808 englishcamp auraeko 006Zajęcia edukacyjne z uczestnikami English Summer Camp 2017 „Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego oraz zużytych baterii i akumulatorów”

English Summer Camp to letnia edycja charytatywnego programu edukacyjno-wychowawczego organizowanego przez Project Management Institute - Poland Chapter (PMI PC). Głównym celem inicjatywy jest umożliwienie dzieciom wychowującym się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym uczestnictwa w lekcjach języka angielskiego w trakcie wakacji. Tegoroczny obóz językowy miał miejsce w miejscowości Szarlota k. Kościerzyny.

Czytaj więcej...

001 DRNE2017 9320Radosny IX Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego.

Cześć oficjalna finału.

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY- ODDAJ MNIE W DOBRE RECE 2017”, 9 czerwca 2017 miał swój IX finał w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Konkurs od lat odbywa się pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a organizatorem jest AURAEKO. Nieodmiennie od początku konkursu, jego patronem biznesowym jest LG Electronics Mława. Uczestnikami konkursu, dla których jest on przeznaczony są uczniowskie zespoły szkolne wspierane przez opiekuna szkoły z gimnazjów i starszych klas szkół podstawowych z całej Polski. Nie ulega wątpliwości, że już w roku przyszłym, w wyniku reformy systemu edukacji w konkursie brać udział będą wyłącznie uczniowie szkól podstawowych. Póki co, mamy w konkursie i finale zarówno uczniów szkół podstawowych jak i gimnazjów.

Czytaj więcej...

Pruszków wolny...2017 9188Finał projektu: „Pruszków wolny od elektroodpadów 2017”

Wczoraj, 3 czerwca 2017 r., miał miejsce w Pruszkowie finał projektu edukacji ekologicznej, który był realizowany w pruszkowskich przedszkolach. W projekcie udział wzięło ponad 1700 dzieci. Gdyby uwzględnić rodziców bez których wsparcia, żaden projekt edukacyjny dla tej grupy wiekowej nie miałby szans na powodzenie oraz kadrę nauczycieli wychowania przedszkolnego, to liczbę 1 700 uczestników śmiało można pomnożyć 3 krotnie.

Czytaj więcej...

2017 Wawer 001Elektroodpady niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Wawer- Zerzeń 2017

Normą jest, że na zbiórki elektroodpadów przychodzą (przyjeżdżają) całe rodziny szczególnie gdy pogoda jest sympatyczna. Zazwyczaj dzieciom przypada rola oddającego kilkanaście baterii w foliowej torebce, jednak 22 kwietnia w Zerzniu spory już chłopiec oddał na zbiórkę swoje samochody zasilane bateriami. Ten widok wzbudził we mnie głęboką refleksję...

Czytaj więcej...

001AAC 8720Targi Światło 2017XV Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego Światło 2017 w Warszawie.

Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w dniach 22-24 marca 2017 roku już po raz dwudziesty piąty gości Targi ŚWIATŁO. To wydarzenie będące pokazem nowych technologii i rozwiązań, a jednocześnie najważniejsze wydarzenie branży oświetleniowej. Tegorocznym targom ŚWIATŁO towarzyszyło wiele wydarzeń skierowanych przede wszystkim do architektów i projektantów wnętrz.

Czytaj więcej...

001AAC 8542Prawie 3 tony w 3 godziny w dzielnicy Warszawa-Wawer

W dniu 1 października 2016 roku, wspólnie  z Parafią Wniebowzięcia N.M.P w Warszawie Zerzniu (Wawer) po raz kolejny prowadziliśmy dla mieszkańców Wawra, działanie edukacyjne w zakresie zmniejszania zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Tak, jak w innych naszych projektach edukacyjnych, działaniom stoiska edukacyjnego towarzyszyła zbiórka elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Parafia w Zerzniu nie po raz pierwszy jest partnerem naszego projektu i to partnerem bardzo aktywnie współdziałającym w realizacji projektu.

Czytaj więcej...

AAC 8337„VII PIKNIKOŁŁEK  2016” AURAEKO – XXI LO w Warszawie

Wszystkie działania edukacyjne w latach poprzednich, realizowane w ramach kolejnych projektów „PIKNIKOŁŁEK” adresowane były do młodzieży licealnej dzielnicy Ochota, społeczności kołłątajowskiej oraz młodzieży gimnazjalnej. Od roku ubiegłego, co było szczególnie widoczne w tegorocznym finale projektu, bardzo się zwiększyła liczebność młodzieży gimnazjalnej oraz dzieci ze szkól podstawowych. To bardzo ważna zmiana poszerzająca grupę docelową projektu, a przez to silniejsze oddziaływanie środowiskowe projektu. Młodzież gimnazjalna i dzieci z podstawówek z pewnością zaniosą do swoich domów i środowiska rówieśniczego, wiedzę , ulotki i wrażenia z PIKNIKOŁŁKA 2016. Można zatem uznać, że grupa docelowa została rozszerzona lub uzupełniona o gimnazjalistów i dzieci  z warszawskich szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

DSC 0843OGÓLNOPOLSKI PROEKOLOGICZNY PROJEKT EDUKACYJNY CASTORAMA-AURAEKO z cyklu: „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2016”

Wprowadzenie

Niniejszy projekt jest realizowany od kliku lat z coraz większym powodzeniem. Znane na rynku polskim firmy CASTORAMA i AURAEKO po raz kolejny podjęły się działań zmierzających do kształtowania proekologicznej postawy konsumenckiej, wyrażającej się oddaniem do przetworzenia, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i tym samym ograniczenia negatywnego wpływu zużytego sprzętu na środowisko naturalne, którego nieodłączną częścią jest człowiek.

Czytaj więcej...

DSC 7196ENGLISH SUMMER CAMP 2016 SPRAWOZDANIE

Zajęcia edukacyjne z uczestnikami English Summer Camp 2016 „Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego oraz zużytych baterii i akumulatorów”

Czytaj więcej...

008AAC 7709VIII FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO: „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2016” POD DYKTANDO ORKIESTY DĘTEJ Z BESTWINY

Mała refleksja.

Okres jednego roku, jaki oddziela kolejne finały ogólnopolskiego konkursu ekologicznego, jest wg mojej miary czasu, znacznie krótszy niż jeden rok. Dzieje się tak dlatego, że już w dniu finału konkursu, ustalana jest data przyszłorocznego konkursu, a po miesięcznej przerwie rozpoczynają się prace przygotowawcze do następnej edycji konkursu. Wszystko to sprawia, że czasu jest znacznie mniej niż wynika z oficjalnego kalendarium.

Czytaj więcej...

002 AAC 7625Ekologiczny akcent w Pruszkowie

W ramach współpracy z miastem Pruszków, w którym od 5 lat prowadzimy stałe projekty edukacyjne i zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów, w dniu 4 czerwca 2016 roku AURAEKO realizowało kolejny element publicznej kampanii edukacyjnej:

„KSZTAŁTOWANIE PROEKOLOGICZNYCH POSTAW UZYTKOWNIKÓW SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII I AKUMULATORÓW 2016."

Czytaj więcej...

001AAC 7556SELEKTYWNA ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW, ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW – CHRONI ŚRODOWISKO I CZŁOWIEKA”, SASKA KĘPA 2016

14 maja 2016 roku, w Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, na Saskiej Kępie w Warszawie, odbył się finał  kolejnej edycji projektu edukacyjnego AURAEKO: „SELEKTYWNA ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW, ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW – CHRONI ŚRODOWISKO I CZŁOWIEKA”. Prace organizacyjne wykonane zostały wcześniej, ale akcję stoiska edukacyjnego oraz sama zbiórkę elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów przewidzieliśmy w dniu 14 maja (sobota) 2016 r.

Czytaj więcej...

001 AAC 7443DUŻO SŁOŃCA I DUŻO ZUŻYTEGO SPRZETU W WARSZAWA -ZERZEŃ 2016.

Udał nam się projekt: „Elektroodpady, zużyte baterie i akumulatory są zagrożeniem dla środowiska i człowieka, Warszawa- Wawer 2016”, którego główna cześć odbyła się 16 kwietnia b. r. w Warszawa Zerzeń.  Pod względem zakresu merytorycznego, projekt składał się z dwóch komponentów z których jeden dotyczy problematyki zagrożeń ze strony zużytego sprzętu elektrycznego (ZSEE) , a drugi zagrożeń ze strony zużytych baterii i akumulatorów.

Czytaj więcej...

005 AAC 7266Szkolenie AURAEKO: „Zmiany w podstawowych aktach prawnych”, Mory 2016

„Panta rhei”,  czyli wszystko płynie jak stwierdził Heraklit z Efezu (ur. ok. 540 p.n.e., zm. ok. 480 p.n.e.) i miał rację, bo przepisy się zmieniają, nie wspominając o interpretacjach, a tym bardziej o praktyce. Można się wprawdzie tym nie przejmować, ale tylko wtedy, kiedy owe zmieniające się przepisy nas nie dotyczą. Gorzej, jeśli dotyczą biznesu jaki prowadzimy, a który jest sposobem zarabiania na życie. W takiej sytuacji znalazły się nie tylko firmy – klienci AURAEKO ale wszystkie firmy wprowadzające na rynek polski sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE), baterie i akumulatory oraz produkty w opakowaniach.  Z zapisami trzech ustaw wymienionych poniżej, 8 kwietnia 2016 r. zmagali się przedstawiciele firm – klienci AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA i AURAEKO BATERPAK Organizacji Odzysku Opakowań SA.

Czytaj więcej...

English Winter CampENGLISH WINTER CAMP 2016
CELE ENGLISH WINTER CAMP 2016

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego oraz umiejętności zarządzania projektami wśród grupy ok. 30 dzieci w wieku 9-14 lat z woj. Pomorskiego.

Czytaj więcej...

AAC 7052 01Targi Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO i ELEKTROTECHNIKA 2016 Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI, 27-29 stycznia 2016 r.

Targi ŚWIATŁO na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych zarówno w Polsce, jak również za granicą. Misja branżowej edukacji, która przez lata przyświecała organizatorom zaowocowała pojawieniem się nowej jakości na polskiej mapie targowej. Formuła pokazów, warsztatów i całkiem nieformalnych spotkań i rozmów spowodowała, że na targi przychodzą architekci, inżynierowie systemów elektrycznych, inspektorzy nadzoru, instalatorzy, ale także przedstawiciele samorządów i zwykli użytkownicy. Tam gdzie są importerzy, producenci czyli wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, tam również jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, by zużyty już sprzęt został zagospodarowany. Tak było i tym razem.

Czytaj więcej...

mini69DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2016” – Ostateczny termin zgłoszeń do 22 stycznia 2016 r. !

Szanowni Państwo,

Na prośbę zainteresowanych szkół, które nie zdążyły dokonać pełnego zgłoszenia do VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego:

„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY- ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2016”,

Czytaj więcej...

My energii duzo mamy 2015WP 20150923 015„My Energii Dużo Mamy, Zagrożenia Pokonamy…” Edycja 2015

To kolejny projekt przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym obejmujący kształceniem 312 dzieci. Pod względem tematycznym, projekt zawierał  pojęcia takie jak : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, środowisko, selektywna zbiórka itd. Pojęcia te najpierw były omawiane z dziećmi w grupach przedszkolnych, a potem stawały się tematem, rysunków, rebusów, plansz i wielu innych form twórczej aktywności dzieci. Tym razem, na podstawie obserwacji uczestniczącej, ale także dorobku projektu, pragniemy zwrócić uwagę na wpływ projektu na uczestników, których nie zawężamy jedynie do dzieci biorących udział w projekcie lecz poszerzamy tę grupę o środowisko domowe (rodzice, babcia, dziadek, rodzeństwo) oraz środowisko przedszkolne (nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracownicy administracji i obsługi). Te trzy podgrupy: dzieci, dorośli ze środowiska przedszkolnego, dorośli, dzieci i młodzież ze środowiska domowego, uczestniczą wprawdzie w projekcie w nieco odmienny sposób, ale bez nich projekt nie mógł by się odbyć.

Czytaj więcej...

ulotka kraków A5 QOgólnopolski proekologiczny projekt edukacyjny z cyklu: „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2015”

Inicjatorami i realizatorami tego cyklu są: CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie oraz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Warszawie. To już czwarta edycja tego cyklu, przynosząca korzyści środowisku, klientom oraz organizatorom i wykonawcom. Zgodnie z założonymi celami projekt promował aktywności w trzech obszarach:

Czytaj więcej...

04. ZSEE 20156-2„Zabawą i pracą, pokonamy zagrożenia…” Projekt  edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym, edycja 2015.

Projekt edukacyjny pod tytułem „Zabawą i pracą pokonamy zagrożenia…” jest  projektem z cyklu: „Kształtowanie proekologicznych postaw dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów”. Edycja 2015.

Czytaj więcej...

024 Saska Kepa 2015AAC 6644Deszcz padał jak chciał, a wspólny projekt i tak się udał! Na Saskiej Kępie!

17 października w Parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Warszawie odbył się finał  kolejnej edycji projektu edukacyjnego AURAEKO: „Bóg stworzył czysty świat. Teraz też powinien być czysty”. Prace przygotowawcze towarzyszące projektowi odbyły się wcześniej, ale akcję edukacyjną oraz zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów zaplanowaliśmy na 17 października. Deszcz padał od rana, co mogło zniechęcić część uczestników. Ostatecznie, frekwencja była niższa niż oczekiwaliśmy, ale zebraliśmy łącznie ponad 1 700 kg zużytego sprzętu i zużytych baterii, co wskazuje, że zainteresowanych było sporo.

Czytaj więcej...

001Zbikow pazdziernik6543AUREAKO w Parafii NP. NMP w Pruszkowie - Żbikowie

W dniu 10 października 2015 roku odbył się finał kolejnej edycji projektu edukacyjnego organizowanego z parafiami kościoła rzymsko-katolickiego pod nazwą „Bóg Stworzył Czysty Świat. Teraz też powinien być czysty”. Jest to cykl projektów ekologicznych aktywizujących wiernych w parafiach, ale także mieszkańców określonych dzielnic w miastach, na rzecz podniesienia świadomości, o zagrożeniach ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Czytaj więcej...

010. Jozef Pruszkow 2015-5759Dnia 5 października 2015 roku Prezydent RP podpisał nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ustawa ta wdraża do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zmiany, które wprowadza nie są co prawda rewolucyjne, ale istotne  dla Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na teren Polski. Niektóre z nich przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

015 PIKNIKOLLEK 20156478AURAEKO na VI PIKNIKOŁŁKU w XXI L.O. im. Hugona Kołłątaja w Warszawie

Spotkania AURAEKO z młodzieżą w czasie ich szkolnego święta, pod nazwą PIKNIKOŁŁEK, to już tradycja. Niezależnie od pogody, w co trudno uwierzyć, PIKNIKOŁŁEK – doroczna, ekologiczna impreza społeczności kołłątajowskiej jest zawsze udana. Wsparcia młodzieży udzieliły tradycyjnie: dyrekcja liceum wraz z ciałem pedagogicznym, Dzielnica Warszawa Ochota, AURAEKO oraz inne podmioty.

Czytaj więcej...

ESCampSprawozdanie z działań edukacyjnych dla uczestników English Summer Camp 2015 „Nie damy się elektrośmieciom”

Grupa docelowa

Zajęcia edukacyjne pt. „Nie damy się elektrośmieciom” odbyły się 11 sierpnia 2015 r. w trakcie trwania obozu charytatywnego English Summer Camp 2015, mającego miejsce w Szarlocie k. Kościerzyny w powiecie kościerskim. W warsztatach uczestniczyło 30 dzieci w wieku od 9 do 14 lat z Gdańskich Domów dla Dzieci, Rodzinnego Domu Dziecka, Fundacji Hospicyjnej, gdyńskiego MOPS-u, sopockiego MOPS-u oraz Domu Dziecka w Tczewie.

Czytaj więcej...

DRNE 2015 CNK 6074VII Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY- ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE” 2015.

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w dniu 19 czerwca 2015 gościło finalistów tegorocznej edycji konkursu. Święto Młodości i Radość, jak nazywany jest finał konkursu, zgromadziło dzieci ze starszych klas szkól podstawowych i gimnazjów z całej Polski. Patronat nad konkursem sprawuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, a organizatorem od 7 lat jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań. Stałym, bo już z 7 letnim stażem jest partner biznesowy konkursu LG ELECTRONICS MŁAWA.

Czytaj więcej...

001 Lato w czystym Pruszkow 2015-5792Lato w czystym i zdrowym środowisku 2015

Kolejny projekt AURAEKO  z  Urzędem Miejskim w Pruszkowie był realizowany w dniu  7 czerwca w Pruszkowie, na terenie parku „Żwirowisko”. Podstawowe założenia projektu dotyczyły propagowania proekologicznych postaw mieszkańców Pruszkowa  wobec zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), zużytych baterii i akumulatorów, a także odpadów opakowaniowych. Projekt zatem oddziaływał  na mieszkańców Pruszkowa w ten sposób, by istotnie zmniejszyć ilość zużytego sprzętu, zużytych baterii i odpadów opakowaniowych w odpadach komunalnych.

Czytaj więcej...

001. Jozef Pruszkow 2015-5758Parafia Św. Józefa w Pruszkowie wspólnie z AURAEKO

Parafia Kościoła Rzymsko – Katolickiego pod wezwaniem Św. Józefa w Pruszkowie, wspólnie z AURAEKO prowadziła działania edukacyjne z cyklu: „BÓG STWORZYŁ CZYSTY ŚWIAT. TERAZ TEŻ POWINIEN BYĆ CZYSTY 2015”. To już druga w tym roku lokalizacja działań tego projektu. Pierwsza lokalizacja miała miejsce w Podkowie Leśnej i przy okazji relacji z tego działania edukacyjnego, przedstawiliśmy cele projektu.

Czytaj więcej...

Podkowa maj 2015-5706 003Parafie Kościoła Katolickiego wspierają ekologię – Podkowa Leśna 2015

W dniu 9 maja 2015 roku, AURAEKO wspólnie z Parafią Kościoła Rzymsko – Katolickiego Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, prowadziło działania edukacyjne z cyklu: „BÓG STWORZYŁ CZYSTY ŚWIAT. TERAZ TEŻ POWINIEN BYĆ CZYSTY”. Działanie to skierowane było na osiągniecie trzech celów:

Czytaj więcej...

okladka-logNowa, ciekawa książka o ZSEE

LOGISTYKA RECYKLINGU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO OD PROJEKTOWANIA PO PRZETWARZANIE.

Piotr Nowakowski

Problemy zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowią poważne wyzwanie dla wszystkich instytucji zajmujących się zbiórką i przetwarzaniem tego sprzętu, zwłaszcza po wejściu w życie znowelizowanej Dyrektywy UE z 2012 r. Materiał przygotowany w publikacji obejmuje wszystkie ogniwa cyklu życia tych środków technicznych. W szczególności uwzględniono problemy techniczne, logistyczne i wymiany informacji.

Czytaj więcej...

Zerze kwiecie 2015-005Ponownie w Parafii  Wniebowzięcia N.M.P. w Warszawie  Zerzeniu (Warszawa-Wawer)

11 kwietnia 2015 r., w Parafii Wniebowzięcia NMP w Zerzeniu  nastąpiła inauguracja tegorocznej edycji cyklu projektów edukacji ekologicznej „Bóg stworzył czysty świat, teraz też powinien być czysty”. Projekt promuje proekologiczne postawy użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także właściwe postepowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami. Część edukacyjną realizuje stoisko  AURAEKO, rozpowszechniając ulotki o postepowaniu ze zużytym sprzętem.

Czytaj więcej...

001 5541XXII Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2015

W dniach 25 -27 marca 2015 roku, w Centrum EXPO XXI w Warszawie, odbyły się kolejne Targi Światło 2015 wraz z imprezami towarzyszącymi. Te targi, to nie tylko wystawa podmiotów z branży elektrycznej i elektrotechnicznej z całego świata, ale także konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców oraz rozstrzygnięcia konkursów ogólnopolskich, takich jak: „Najlepiej Oświetlona Gmina i miasto 2014”, czy też ”Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2014 roku”. Jest to niewątpliwie okazja do przeglądu tendencji w produkcji oświetlenia, ale także właściwy moment do zapoznania się z działaniami konkurencji. Różnorodność szkoleń i prezentacji stanowią bogactwo tej imprezy.

Czytaj więcej...

WECZajęcia edukacyjne z uczestnikami English Winter Camp 2015 pt. „Nie damy się elektrośmieciom”

Grupa docelowa
Zajęcia edukacyjne pt. „Nie damy się elektrośmieciom” odbyły się 11 lutego br. w trakcie trwania obozu charytatywnego English Winter Camp 2015, mającego miejsce w Darzlubiu w powiecie puckim. W warsztatach uczestniczyło 36 dzieci w wieku od 8 do 15 lat z Gdańskiego Domu dla Dzieci "Na Polanie", Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni, Fundacji Hospicyjnej i Gdyńskiego MOPS-u oraz podopieczni Puckiego GOPS-u.

Czytaj więcej...

Final Dzieci Chronia2014-5250Finał projektu edukacji ekologicznej „Dzieci Chronią Środowisko – Środowisko Przyjazne dzieciom, Pruszków 2014”

Finał był podsumowaniem projektu pilotażowego i projektu właściwego (Follow up) pod tą samą nazwą – Dzieci Chronią Środowisko. Oba projekty zostały zrealizowane w 2014 roku w Pruszkowie, przez AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, we współpracy z 14 przedszkolami miejskimi oraz wydziałami, ochrony środowiska i edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Projektom patronował Prezydent Miasta Pruszków. Informowaliśmy już dwukrotnie o założeniach projektu i jego celach. Teraz czas na podsumowanie wyników rocznych zmagań o osiągniecie założonych celów.

Czytaj więcej...

01 PIKNIKO2014-5160Twórczość i Kreatywność - Piknikołłek 2014 w XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie

Ta, doroczna impreza miała miejsce 22 listopada 2014 r. Wprawdzie odbyła się, z uwagi na zimną pogodę, w sali gimnastycznej XXI LO, a nie na boisku szkolonym, jednak tradycji stało się zadość. Tegoroczny Mały Pinikołłek 2014, podobnie jak w latach ubiegłych, łączył w sobie elementy święta środowiska kołłątajowskiego i edukacji proekologicznej. Działania edukacji ekologicznej, wzbogacone zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, przeplatały się z quizami wiedzy i zabawami tematycznymi.

Czytaj więcej...

001Castorama-5018„KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2014”, czyli same korzyści.

Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2014/2015”, realizowana przez sieć CASTORAMA i AURAEKO. Etap pierwszy projektu, trwa od października do grudnia 2014 r., a etap drugi będzie trwał od stycznia do marca 2015 roku.

Czytaj więcej...

001Castorama-5060W Parafii Rzymsko-Katolickiej Warszawa – Zerzeń, zmniejszają zagrożenia dla środowiska!

W dniu 11 października 2014 r., przed kościołem Wniebowziecia N.M.P. w Warszawie Zerzniu (Wawer) po raz kolejny prowadzona było działanie edukacyjne w zakresie zmniejszania zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Czytaj więcej...

nienazwany-4607Blisko 1700 przedszkolaków z Pruszkowa bierze udział w projekcie ekologicznym


Uprzejmie informujemy, że w ramach edukacji ekologicznej, w pruszkowskich przedszkolach, od dnia 1 października do dnia 1 grudnia 2014 r., będzie realizowany projekt edukacyjny:

„Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom” – Follow up 2014

Czytaj więcej...

010KOMOROW 27 09 2014-4987EKOLOGICZNY KOMORÓW 2014

W dniu 27 września b.r., wspólnie z Parafią Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Komorowie, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań SA, w dniu 27 września (sobota) 2014 r., w godzinach od 9.00. do 15.00., realizowały na terenie parafii projekt edukacji ekologicznej:

Czytaj więcej...

DSC 0598Sprawozdanie z English Summer Camp 2014

Celem zajęć było przede wszystkim podniesienie świadomości zagrożenia dla środowiska ze strony zużytego sprzętu codziennego użytku, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Staraliśmy się również, na przykładzie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, wykształcić u dzieci postawy proekologiczne sprzyjające środowisku naturalnemu.

Czytaj więcej...

nienazwany-4614DZIECI CHRONIĄ ŚRODOWISKO, ŚRODOWISKO PRZYJAZNE DZIECIOM 2014

Przedszkole Miejskie nr 13 w Pruszkowie oraz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA w dniach od 14 kwietnia do 7 czerwca 2014 roku realizowało projekt: „DZIECI CHRONIĄ ŚRODOWISKO, ŚRODOWISKO PRZYJAZNE DZIECIOM”.

Czytaj więcej...

001-4711VI Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTRODPADY 2014” – rozstrzygnięty! Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 18 czerwca 2014 r.

Im bliżej ogłoszenia wyników konkursu, tym silniejsze napięcie wśród uczestników finału. Właśnie to, dało się zauważyć wśród uczestników, podczas VI finału konkursu. Blisko 200 osób zgromadzonych w sali konferencyjnej Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, oczekiwało na podanie wyników.

Czytaj więcej...

Zdj wprowDZIAŁANIA EDUKACYJNE I ZBIÓRKA ZSEE, ORAZ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW W PODKOWIE LEŚNEJ

Dzień 31 maja 2014 roku w Podkowie Leśnej, był finałem działań projektu edukacyjnego: „Bóg stworzył czysty świat, teraz też powinien być czysty”, który był wspólnie realizowany przez AURAEKO oraz Parafię Kościoła - Rzymsko-Katolickiego Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Zaproszenie do udziału w projekcie, złożone przez proboszcza parafii księdza Wojciecha Osiała,

Czytaj więcej...

AAC 4271ZAPRASZAMY NA ZBIÓRKĘ ELEKTROODPADÓW W PODKOWIE LEŚNEJ

Uprzejmie informujemy, że w ramach edukacji ekologicznej Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego pod wezwaniem św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej oraz AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, w dniu 31 maja (sobota) 2014 r., w godzinach od 10.00. do 15.00., na terenie parafii, będą realizowały projekt edukacyjny:

„BÓG STWORZYŁ CZYSTY ŚWIAT, NASZ ŚWIAT POWINIEN TAKŻE BYĆ CZYSTY”

Czytaj więcej...

nienazwany-4293Relacja z mityngu „Ekologiczny Zerzeń”

W dniu 5 kwietnia 2014 r. na placu przed kościołem Wniebowzięcia N.M.P. w Warszawie Zerzniu (Wawer) odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), a także zużytych baterii i akumulatorów.

Czytaj więcej...

English Winter Camp 2014 pt. „Nie damy się elektrośmieciom”

3Zajęcia edukacyjne pt. „Nie damy się elektrośmieciom” odbyły się 28 stycznia br. w trakcie trwania obozu charytatywnego English Winter Camp 2014, mającego miejsce w Darzlubiu w powiecie puckim. W warsztatach uczestniczyło 36 dzieci w wieku od 8 do 15 lat z Gdańskiego Domu dla Dzieci "Na Polanie", Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni, Fundacji Hospicyjnej i Gdyńskiego MOPS-u oraz podopieczni Puckiego GOPS-u.

Czytaj więcej...

Aneks nr 1 z dnia 14 stycznia 2014 roku

mini69Do Regulaminu VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2014”

§ 1

W części III regulaminu – „Uczestnicy konkursu i zasady udziału”, w pkt. 4 dokonuje się zmiany polegającej na tym, że po zmianie, pkt. 4 przyjmuje brzmienie: „ Do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostanie 42 zespoły; decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń”

Czytaj więcej...

”ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO: „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2014” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

mini82Konkurs za pośrednictwem szkól skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i starszych klas (V i VI) szkół podstawowych. Organizatorem konkursu są: AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. oraz AURAEKO OPAKOWANIA Organizacja Odzysku S.A.

Patronami konkursu są: LG ELECTRONICS Mława i NESTLE Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

RELACJA Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH I ZBIÓRKI ZSEE W RAMACH „IV PIKNIKOŁŁEK 2013”

01Zgodnie z zapowiedzią 5 października 2013 r. byliśmy z młodzieżą XXI L.O im. Hugona Kołłataja w Warszawie, na ich dorocznej, IV już edycji młodzieżowego pikniku pod nazwą: „ PIKNIKOŁŁEK”. Pogoda dopisała, co widać na zdjęciach. Bogata to impreza, skoro ponad 20 osobowy młodzieżowy big-band z Warki pod nazwa „MODERATO”, przygrywał światowej sławy tematy muzyczne na prawdziwie europejskim poziomie. Młodzież, młodzieży i głównie dla młodzieży.

Czytaj więcej...

Piknikollek 2012-95ZAPRASZAMY NA "IV PIKNIKOŁŁEK" W WARSZAWIE!

XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie wraz ze społecznością uczniowską, Urzędem Dzielnicy Ochota i AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. zapraszają na  boisko XXI LO przy ul. Grójecka 93, w dniu 05 października 2013 r. (sobota) g. 10.00 - 14.00.

Czytaj więcej...

1Relacja z działań edukacyjnych i zbiórki w Parafii Rzymsko-Katolickiej Warszawa - Zerzeń ( Wawer)

W dniu 21 września 2013 r., zgodnie z zapowiedzią, przed kościołem Wniebowziecia N.M.P. w Warszawie Zerzniu (Wawer) odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów. Pogoda dopisała i mieszkańcy Zerznia także.

Czytaj więcej...

WawerZAPRASZAMY NA ZBIÓRKĘ ELEKTRODPADÓW W WAWRZE!

Zapraszamy na kolejny projekt edukacyjny w sobotę dnia 21 września 2013 r., który realizowany będzie na placu przed kościołem Wniebowzięcia N.M.P.  w Warszawie Zerzniu (Wawer), ul. Trakt  Lubelski 157, w godzinach od 10.00 do 16.00. Zapraszamy całe rodziny do udziału w zbiórce  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów. Oczyśćmy nasze piwnice i mieszkania ze zużytych wiertarek, pralek, lodówek, suszarek, żarówek energooszczędnych i wszelkiego zużytego elektrosprzętu.

Czytaj więcej...

English Summer CampRelacja z English Summer Camp

Kolejna edycja English Summer Samp  2013 już się rozpoczęła,  7 sierpnia dzieci rozpoczęły swój dwutygodniowy wypoczynek połączony z intensywną nauką języka angielskiego w Szarlocie k. Kościerzyny. W tym newsletterze pragniemy się z wami podzielić tym, co udało nam się zrobić przed obozem i jak wyglądały nasze przygotowania.

Czytaj więcej...

English Summer CampKolejny English Summer Camp 2013 z udziałem AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.


W dniach od 7 do 20 sierpnia br. w ośrodku Zielona Szarlota k. Kościerzyny, odbędzie  się dziesiąta, jubileuszowa, letnia edycja projektu edukacyjno-wychowawczego –  English Summer Camp 2013, organizowanego przez  Gdański Oddział Project Management Institute nieprzerwanie od 2004 roku.

Czytaj więcej...

382„PIKNIK NAUKOWY” oraz kampania edukacyjna połączona ze zbiórką ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów w Brwinowie, 15 czerwca 2013 r.

Nasz nowy projekt edukacyjny realizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „O’kej” w Brwinowie, łączył działania popularyzatorskie związane z działalnością światowej sławy uczonego polskiego Jana Czochralskiego, z popularyzacją wiedzy i umiejętności o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz o zużytych bateriach i akumulatorach.

Czytaj więcej...

371Zespół z Augustowa zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym ”DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2013”.

Gratulujemy! W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w dniu 14 czerwca 2013 odbył się V Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY - 2013” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Czytaj więcej...

337Na 100 lecie Parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, edukacyjnie i ekologicznie.

W dniach 8 i 9 czerwca 2013 r., z okazji 100 lecia Parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Pruszkowie, w ramach organizowanego festynu, AURAEKO prowadziło projekt edukacyjny: „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory zagrożeniem dla Ciebie i środowiska”.

Czytaj więcej...

322Piknik rodzinny Eko-logika 2013 w Podkowie Leśnej

Dzień Dziecka jest bardzo radosnym świętem, szczególnie wtedy, gdy młodość idzie w parze z ekologią i logiką. Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, wspólnie z AURAEKO zorganizowały w ramach pikniku publiczną kampanię edukacyjną poświęconą ograniczeniu negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Czytaj więcej...

313Wiosenna zbiórka ZSEE w parafii św. Józefa w Pruszkowie

20 kwietnia 2013 r., było pięknie i wiosennie. Na zbiórkę przyszło wiele osób, choć tłumów nie było. 
Jednak słowa księdza proboszcza trafiły do mieszkańców „Osiedla Staszica” w Pruszkowie, którzy poszperali w zakamarkach mieszkań i domów, gdzie znaleźli, bagatela, 1,5 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Czytaj więcej...

295AURAEKO na XXI Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2013, 11-13 marca 2013, Warszawa.

Na tegorocznych, zakończonych już targach, AURAEKO prezentowało się w bogatszej formie niż dotychczas. Po pierwsze uczestniczyliśmy w targach nawiązując kontakty z innymi firmami w branży.

Czytaj więcej...

mini84Praktyczne stosowanie ustawy o bateriach i akumulatorach online

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy zapisy na kurs online pt.: „Praktyczne stosowanie ustawy o bateriach i akumulatorach”. Jest to bardzo krótki ( do 10 godzin) jedno modułowy kurs, podnoszący umiejętność Uczestników w praktycznym stosowaniu Ustawy z dn. 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
Kurs jest łatwy, ciekawy i pożyteczny dla wielu grup zawodowych, które w swej pracy, podejmują problematykę baterii i akumulatorów. Kurs jest dostępny na portalu: www.auraeko-edukacja.pl

Czytaj więcej...

mini82Zapraszamy do udziału w v edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego: „Dobre rady na Elektroodpady 2013

”ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO: „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2013” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i starszych klas (V i VI) szkół podstawowych. Organizatorem konkursu są: AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. oraz AURAEKO OPAKOWANIA Organizacja Odzysku S.A

Czytaj więcej...

286Follow Up

Może nie utoniemy w elektroodpadach, czyli omówienie projektu:
„Kształtowanie proekologicznych postaw dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec wzrastających zagrożeń ze strony zużytego sprzętu elektronicznego (ZSEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów - FOLLOW UP”.
Jest to jeden z projektów realizowany przez AURAEKO w 2012 roku. Ten artykuł omawia założenia i uzyskane wyniki projektu. Zanim przejdziemy do szczegółów projektu warto przybliżyć założenia będące tłem dla tego projektu.

Czytaj więcej...

275PIKNIK w XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie = PIKNIKOŁŁEK 2012.

13 października 2012 r. od rana na boisku szkolnym XXI LO było coraz bardziej kolorowo, a grupa licealistów zwiększała się, coraz bardziej. Po krótkim czasie rozpoczęły się występy artystyczne i program stoiska edukacyjnego AURAEKO. W tym samym czasie rozpoczęła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej...

256
Tłumów nie było, a ponad 2,9 tony ZSEE zebraliśmy w Wawrze!

Wspólnie z Parafią Kościoła Rzymsko-Katolickiego Wawer - Zerzeń oraz z MAYA VICTORY Sp. z o.o., AURAEKO prowadziła 6 października 2012 r. doroczną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tłumów nie było, do czego trzeba przyznać się trochę przyzwyczailiśmy. Jednak na placu przed kościołem, raz po raz pojawiali się mieszkańcy ze zużytym sprzętem, nawet tym wielkogabarytowym, jak lodówki, pralki i zmywarki.

Czytaj więcej...

219
Festiwalowo i ekologicznie z AURAEKO w dniu 23 czerwca 2012 r., w Brwinowie

W ramach „Festiwalu Ogrodów 2012” w Brwinowie zorganizowanego przez Gminę Brwinów, AURAEKO w porozumieniu z władzami gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury „OKej” i Liceum im. J. Iwaszkiewicza zorganizowało 23 czerwca (sobota) w godz. 10.00-15.00 publiczną kampanie edukacyjną i zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z imprezy, zamieszczonej pod artykułem.

Czytaj więcej...

dobre rad czas zaczac

Kolorowo, radośnie i tanecznie na IV Finale Ogólnopolskiego Konkursu: „Dobre Rady na Elektroodpady 2012” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.Tegoroczny, czwarty już z kolei finał konkursu, odbył się dnia 15 czerwca 2012 r. w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Miejsce wymarzone dla takiej imprezy jak nasza. Nauka, technika i ekologia pod jednym dachem. Tegoroczna lokalizacja IV finału, miała dać możliwość jego uczestnikom, bezpłatnego zwiedzania CNK po zakończeniu uroczystości finałowych. Udało się.

Czytaj więcej...

185
Artystycznie i ekologicznie na warszawskim Targówku 2012

W ramach „Dni Targówka - Artystyczny Targówek 2012”, w Warszawie 27 maja 2012r., odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Wydawałoby się, że zebranie nikomu niepotrzebnych elektrośmieci jest łatwe...

Czytaj więcej...

zalozenia programowe kampanii edu na 2012

Założenia programowe kampanii edukacyjnych grupy auraeko w 2012 r.Grupa AURAEKO zgodnie z doświadczeniami z lat ubiegłych będzie w ramach publicznych kampanii edukacyjnych podejmowała projekty z zakresu obszaru statutowych działań AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz AURAEKO OPAKOWANIA Organizacji Odzysku SA. Przewiduje się jeszcze większą komplementarność w ramach podejmowanych projektów tematyki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej...

nestle polska sponsoremNestle polska sponsorem biznesowym ogólnopolskiego konkursu ekologicznego

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że firma NESTLE POLSKA została kolejnym sponsorem biznesowym IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego: "DOBRE RADY NA ELKTROODPADY 2012".

Czytaj więcej...

172
AURAEKO ponownie „Gazelą Biznesu” za rok 2011

Szanowni Państwo, z wielką radością informuję współpracowników 
i Radę Nadzorczą, że po raz kolejny w prestiżowym rankingu firm organizowanym przez Puls Biznesu i Kredyt Bank, za rok 2011, 
AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, uzyskała tytuł: GAZELA BIZNESU
Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 22 marca 2012.

Czytaj więcej...

dobre rad czas zaczac
Zapraszamy do IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt.: „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2012” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

To już IV edycja tego konkursu. Zebrane doświadczenia z trzech poprzednich edycji pozwoliły dostosować bardziej zasady konkursu do potrzeb uczestników, a jednocześnie poszerzyć grupę docelową o starsze klasy (V i VI) szkoły podstawowej. 

Czytaj więcej...

169
Kolejne 5 ton elektrośmieci unieszkodliwione!

To już tradycja, że w październiku AURAEKO organizuje zbiórkę elektrośmieci w Wawrze. Podobnie jak w roku ubiegłym zebraliśmy 5 ton elektrośmieci.

Czytaj więcej...

146
III Finał Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY”

Tegoroczny finał konkursu przyniósł wiele nowości i radości. Tym razem w Cinema Park na Bemowie, spotkali się laureaci konkursu na wspólną zabawę i rozdanie nagród. Niepokój laureatów, na początku był wyczuwalny, ale już kilka dźwięków muzycznego powitania BLUESMASZYNY wyzwoliło spontaniczne okrzyki, a nawet piski młodej publiczności. 

Czytaj więcej...

135
Słonecznie, proekologicznie i wesoło na Pruszkowskim Dniu Ziemi 2011.

AURAEKO była współorganizatorem Pruszkowskiego Dnia Ziemi, który po raz pierwszy był obchodzony w Pruszkowie w dniu 8 maja tego roku. Majowemu eko-festynowi towarzyszyła, jak zwykle zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zebraliśmy ponad 500 kg zużytego sprzętu elektrycznego.

Czytaj więcej...

131
XIX Międzynarodowe Targi „ŚWIATŁO 2011” i IX Międzynarodowe Targi „ELEKTROTECHNIKA 2011” w Warszawie.

W dniach 23-25 marca 2011 r. w Warszawie odbyły się coroczne imprezy branżowe „XIX Międzynarodowe Targi „ŚWIATŁO 2011” i IX Międzynarodowe Targi „ELEKTROTECHNIKA 2011” oraz wiele imprez towarzyszących. Niewątpliwie tematem przewodnim w tym roku było oświetlenie oparte na technologii LED.

Czytaj więcej...

120
AURAEKO „GAZELĄ BIZNESU ”Szanowni Czytelnicy,

z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA została laureatem XI edycji rankingu "GAZELE BIZNESU”, organizowanego przez "PULS BIZNESU".

Czytaj więcej...

odpady pruszkow
Z Pruszkowa wyrzucają elektroodpady - nowe działania AURAEKO

AURAEKO rozpoczyna 2011 r. nowym działaniem, którym są cyklicznie prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Pruszkowie.

W każdą drugą sobotę miesiąca, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przynosić na zbiórkę przed budynkiem Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul Kraszewskiego 14, w godzinach 9.00-14.00.

W każdą czwartą sobotę miesiąca, , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przynosić na zbiórkę obok pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiegow Pruszkowie, naprzeciw sklepu LIDL, w godzinach 9.00-14.00.

Czytaj więcej...

szkolenie online auraeko
Nowa inicjatywa edukacyjna auraeko ! wykorzystaj szansę !

Bezpłatne internetowe szkolenie online dla przedsiębiorców – klientów AURAEKO – w zakresie Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym, jest już dostępne.
Bezpłatne internetowe szkolenie online dla przedsiębiorców – klientów AURAEKO – w zakresie Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym, jest już dostępne.

ZAPRASZAMY !
Wystarczy, że jesteś klientem AURAEKO, a już z tego tytułu możesz mieć istotne korzyści w postaci bezpłatnego przeszkolenia kadry.

Czytaj więcej...

107
Na „PikiniKołłku”- 3 tony elektroodpadów w 4 godziny

W dniu 2 października b.r., już od 9 rano przybywało namiotów i ludzi na boisku szkolnym XXI L.O. im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Duża, profesjonalna scena obudowana namiotami firm i organizacji zapowiadała, ze za chwile się zacznie „PikniKołłek”- impreza organizowana przez XXI L.O. im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

Pierwsi na scenę ruszyli przedszkolacy z uroczymi układami tanecznymi, podbijając serca nie tylko rodziców, ale także licznie przybyłych „starszaków” z liceum. Dwa zespoły rokowe w których składach grali licealiści wyraźnie zaznaczyły swoja obecność, uzyskując wyraźnie akceptacje środowisk rówieśniczych widowni.

Czytaj więcej...

90 Radosny Finał II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ Dobre Rady na Elektroodpady”.

Kto nie był , niech żałuje. Było radośnie i jak na finał przystało, bardzo gorąco. Uff...... Pomimo, że pomieszczenia Muzeum Techniki mieszczą się w solidnych murach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, temperatura sięgała 30 stopni Celsjusza. Zaczęło się w miarę spokojnie od powitania uczestników i laureatów, a także zaproszonych gości przez Panią Prezes Gabrielę Leszczyńską.

Czytaj więcej...

75 Dzień Ziemi – solidarność pokoleń

Tegoroczny festyn z okazji „ Dnia Ziemi 2010”, zgodnie z naszymi zapowiedziami odbył się 25 kwietnia na Polach Mokotowskich w Warszawie.

Nasze stoisko odwiedziły tłumy młodzieży, dzieci i dorosłych. Serce rosło, kiedy maluchy dźwigały elektrośmieci i baterie by wymienić je na sadzonki drzewek, torby, notesy różnorodne gadżety.

Do stoiska AURAEKO trafiło 3500 zużytych świetlówek, co stanowi absolutny rekord w historii tej imprezy. Od staruszków, przez pokolenie średnie, młodzież licealna, gimnazjalną po maluchy, wszyscy w tę piękna niedziele przyszli na „Dzień Ziemi”. Nasze stoisko przeżywało prawdziwe oblężenie.

Czytaj więcej...

69 AURAEKO na Targach „ŚWIATŁO 2010, Targach ELEKTROTECHNIKA 2010”

W dniach 4-6 marca 2010r. na terenie wystawowym EXPO XXI w Warszawie, odbyły się kolejne, XVIII już Targi ŚWIATŁO 2010, Targi ELEKTROTECHNIKA 2010.

Czytaj więcej...

nagroda biznesu 2010Nominacja Auraeko do Europejskiej Nagrody Biznesu 2010.

Z przyjemnością informujemy, że OOSEE AURAEKO S.A. została nominowana do programu przyznawania prestiżowej Europejskiej Nagrody Biznesu w 2010r.

Czytaj więcej...

certyfikat isoAktywnie chronimy środowisko - otrzymaliśmy certyfikat ISO 14001.

Wraz z rozwojem gospodarczym rośnie również świadomość ekologiczna przedsiębiorców i społeczeństwa. Wielu poszukuje rozwiązań, które pozwolą skutecznie wykorzystywać własne zasoby przy jednoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko.

Jako Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w naszej codziennej działalności staramy się efektywnie wykorzystać dostępne nam zasoby. Mając na uwadze i respektując wartości środowiska naturalnego wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 i otrzymaliśmy jako pierwsza i jedyna Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Certyfikat zgodności z normą ISO 14001.

Czytaj więcej...

dobre rad czas zaczacTyle elektrośmieci w całym mieście......

nie widziałeś tego jeszcze, popatrz o popatrz!.....
Przytaczając piosenkę Anny Jantar: „Dzień – wspomnienie lata…” sobota, 26-go września była bardzo słoneczna, takie prawdziwe babie lato, kiedy rozstawiliśmy nasze samochody na placu obok warszawskiego kościoła w Wawrze.

Czytaj więcej...

elektrorady wwwOddaj mnie w dobre ręce.....

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
www.elektrorady.pl.

Czytaj więcej...

rady gim Skuteczne rady gimnazjalistów na elektroodpady
Dobre Rady na Elektroodpady 

Społeczne zaangażowanie w ochronę środowiska to nie moda, to obowiązek każdego z nas. Wiedzą o tym uczniowie gimnazjów, którzy uczestniczyli w naszym projekcie Dobre Rady na Elektroodpady (DRNE). Realizując poszczególne zadania uczyli się jak chronić środowisko poprzez rozsądne i świadome zarządzanie elektrośmieciami.

Czytaj więcej...

13 ton13 ton jak nic

Wielkimi krokami, nasz projekt 
Dobre rady na elektroodpady zbliża się do zakończenia. Wszyscy uczestnicy wykazali ogromne zaangażowanie w realizacje zadań konkursowych. Poziom zbiórek w szkołach przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Wspólnie zebrano ponad 75 ton Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE), natomiast szkoła rekordzistka – zebrała prawie 13 ton.

Czytaj więcej...