konkurs btn

AURAEKO organizacja odzysku sa
”ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO: „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2014” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

mini82Konkurs za pośrednictwem szkól skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i starszych klas (V i VI) szkół podstawowych. Organizatorem konkursu są: AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. oraz AURAEKO OPAKOWANIA Organizacja Odzysku S.A.

Patronami konkursu są: LG ELECTRONICS Mława i NESTLE Sp. z o.o.
Cele konkursu:
  1. Podniesienie wiedzy uczestników o tym, czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jakie zagrożenia niesie ze sobą rosnący poziom nasycenia sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w gospodarstwach domowych.
  2. Wzrost świadomości i umiejętności zmniejszania negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko.
  3. Propagowanie postawy proekologicznej poprzez działanie i przeżywanie działań proekologicznych, w grupie rówieśniczej.
  4. Wskazanie zależności pomiędzy pożytecznym społecznie działaniem w rówieśniczej grupie lokalnej, a uzyskanymi wymiernymi efektami, również na szczeblu ogólnopolskim.

Podstawowym założeniem konkursu jest to, że każda szkoła będzie reprezentowana przez ekozespół, złożony z pięciu uczniów pracujących pod kierownictwem jednego nauczyciela.

Zadaniem zespołu będzie:
  1. Przeprowadzenie kampanii edukacji ekologicznej na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym.
  2. Zorganizowanie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A., dostarczy szkołom uczestniczącym w konkursie, materiały edukacyjne związane z konkursem oraz odbierze zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także zużyte baterie i akumulatory.

Finał konkursu, z uroczystym wręczeniem nagród odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 18 czerwca 2014 r. Szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody zespołowe, a uczestnicy finału atrakcyjne nagrody indywidualne.

Zapraszamy na nasza stronę http://www.auraeko.pl/konkurs-dobre-rady-na-elektroodpady gdzie w zakładce AKTUALNE MATERIAŁY KONKURSOWE znajdą Państwo wszystkie najważniejsze dokumenty związane z konkursem:

1. Zaproszenie na konkurs 2014
2. Regulamin konkursu 2014
3. Załącznik 1 - Punktacja w konkursie 2014
4. Formularz zgłoszenia do konkursu 2014
5. Informacja specjalna dla Opiekunów 2014

W zakładce SPRAWDŹ TERMINARZ można pobrać i zapisać na własnym komputerze terminarz konkursu.

W zakładce NAGRODY DO ZDOBYCIA W KONKURSIE, można znaleźć wykaz nagród do zdobycia w konkursie.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa i terminami poszczególnych etapów konkursu.

Zwracamy Państwa uwagę na to, że do konkursu zakwalifikowanych zostanie tylko 35 szkół z tych, które się zgłoszą do dnia 10 stycznia 2014 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie do udziału w konkursie prosimy przesłać na załączonym formularzu zgłoszenia: faxem na nr (022) 313 01 59 i pocztą do dnia 10 stycznia 2014 r. pod adres: AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A, ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa.

Koordynatorem akcji ze strony AURAEKO jest Pani Sylwia Pawlak, tel. (22) 313 01 84 lub tel. kom. 609 760 032, e-mail: spawlak@auraeko.pl.

Pozostajemy z nadzieją, że szkoły licznie wezmą udział w konkursie.

Z poważaniem,

Gabriela Leszczyńska
Prezes Zarządu