konkurs btn

AURAEKO organizacja odzysku sa
Aneks nr 1 z dnia 14 stycznia 2014 roku

mini69Do Regulaminu VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2014”

§ 1

W części III regulaminu – „Uczestnicy konkursu i zasady udziału”, w pkt. 4 dokonuje się zmiany polegającej na tym, że po zmianie, pkt. 4 przyjmuje brzmienie: „ Do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostanie 42 zespoły; decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń”

§ 2

Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.


Prezes Zarządu AURAEKO
Gabriela Leszczyńska