konkurs btn

AURAEKO organizacja odzysku sa
English Winter CampENGLISH WINTER CAMP 2016
CELE ENGLISH WINTER CAMP 2016

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego oraz umiejętności zarządzania projektami wśród grupy ok. 30 dzieci w wieku 9-14 lat z woj. Pomorskiego.
Celami szczegółowymi projektu są:
  • Zmotywowanie do działania i pracy nad sobą,
  • Podniesienie poczucia własnej skuteczności i wiary w siebie,
  • Rozwój umiejętności współpracy w zespole,
  • Zwiększenie umiejętności radzenia ze stresem,
  • Obniżenie poziomu agresji,
  • Budowanie świadomości społecznej świadomości zagrożenia dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Poprawa w zachowaniu i współpracy w grupie,
  • Zwiększenie tolerancji na różnorodność międzykulturową,
  • Pobudzenie do odkrywania pasji i zainteresowań.
Zajęcia edukacyjne w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym odbyły się 22 lutego 2016 w Zespole Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu . W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci w wieku 9-14 lat.

Zajęcia podzielone zostały na wprowadzającą część teoretyczną oraz praktyczną pracę w parach. Na początku zajęć odbyło się wprowadzenie na temat dbania o otaczające nas środowisko a także wyjaśnienie czym są elektrośmieci.  Po krótkim wprowadzeniu, dzieci podawały przykłady występowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w życiu codziennym. Następnie zostały zapytane co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, jak można się go pozbyć i gdzie wyrzuca się elektrośmieci. Tu dzieci chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami. Kolejnym zadaniem było narysowanie w parach plakatu przedstawiającego sprzęt elektroniczny i sposoby na ekonomiczne korzystanie ze sprzętu. Po wykonaniu plakatów, zespoły prezentowały oraz przedstawiały ideę oraz zastosowanie go w przyszłości. Tu u uczestników zadziałała wyobraźnia i przy prezentowaniu przed całą grupą można było przenieść się w świat „science fiction”. Za aktywny udział w zajęciach i swoją prace dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody.