konkurs btn

AURAEKO organizacja odzysku sa
dobre rad czas zaczac
Zapraszamy do IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt.: „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY 2012” pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

To już IV edycja tego konkursu. Zebrane doświadczenia z trzech poprzednich edycji pozwoliły dostosować bardziej zasady konkursu do potrzeb uczestników, a jednocześnie poszerzyć grupę docelową o starsze klasy (V i VI) szkoły podstawowej. 
Jak zwykle w naszym konkursie ciekawe zadania dla uczestników oraz atrakcyjne nagrody zespołowe i indywidualne dla zakwalifikowanych do finału, szkół i uczestników.

Celem konkursu jest: 

1. Podniesienie wiedzy uczestników o tym, czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz jakie zagrożenia niesie ze sobą rosnący poziom nasycenia sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w gospodarstwach domowych. 

2. Wzrost świadomości i umiejętności zmniejszania negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko. 

3. Propagowanie postawy proekologicznej poprzez działanie i przeżywanie działań proekologicznych w grupie rówieśniczej. 

4. Wskazanie zależności pomiędzy pożytecznym społecznie działaniem w rówieśniczej grupie lokalnej, 
a uzyskanymi wymiernymi efektami, również na szczeblu ogólnopolskim.

Niniejsze pismo inauguruje konkurs i jest podstawą do zgłoszenia udziału w konkursie. Finał konkursu, wręczenie nagród i jego zakończenie, planowane jest na 15 czerwca 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie.

W załączeniu przesyłamy:

1. Zaproszenie do konkursu dla szkół,
2. Regulamin konkursu,
3. Listę punktacji
4. Formularz zgłoszeniowy do konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i do odwiedzenia strony internetowej organizatora: www.auraeko.pl

Z wyrazami szacunku,
PREZES ZARZĄDU AURAEKO
Gabriela Leszczyńska

Pliki załączone do aktualności:
Zaproszenie do konkursu dla szkół
Regulamin konkursu
Lista punktacji
Formularz zgłoszeniowy do konkursu