konkurs btn

AURAEKO organizacja odzysku sa
Zakonczenie akcji Zbieramy elektrosmieciZakończenie akcji Zbieramy elektrośmieci.
W Radzyniu Podlaskim odbyła się ostatnia zbiórka ZSEE w tym roku.

Mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy Radzynia Podlaskiego wykazali się proekologiczną postawą i przynieści swój niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny.  Mamy nadzieję, że w przyszłym roku mieszkańcy gminy równie chętnie wezmą udział w naszych akcjach związanych ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.