konkurs btn

AURAEKO organizacja odzysku sa
O organizacji

AURAEKO
to Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego założona przez polskie firmy w celu pomocy wszystkim wprowadzającym sprzęt (przedsiębiorcom):

- produkującym i sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt,
- sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
- prowadzącym działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu

w spełnieniu wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688,) oraz Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.).


AURAEKO została powołana do życia w dniu 26 czerwca 2006 r. i wpisana do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w dniu 25 lipca 2006 r. pod numerem E0000413SA. Zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawnymi, AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego S.A. uzyskała wpis i znajduje się w rejestrze BDO, prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, pod numerem: 000004349.
 

NIP 5272512231
REGON 140592532

Wysokość kapitału zakładowego 5 000 000 PLN, w całości opłacony.

Akcjonariusze Spółki:
TREND DEVELOPMENT Sp. z o.o.
KANLUX S.A.
LARS Andrzej Szymański
WOJNAROWSCY Sp. z o. o.
ZeXt Sp. z o. o.
SPOKEY Sp. z o. o.
ECOL Sp. z o. o.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OŚWIETLENIOWEGO

AURAEKO to profesjonalna Organizacja, zapewniająca rzetelną obsługę firmom działającym na polskim rynku, minimalizując ich koszty.