6 stycznia, 2010

Aktywnie chronimy środowisko – otrzymaliśmy certyfikat ISO 14001

Wraz z rozwojem gospodarczym rośnie również świadomość ekologiczna przedsiębiorców i społeczeństwa. Wielu poszukuje rozwiązań, które pozwolą skutecznie wykorzystywać własne zasoby przy jednoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko.

Jako Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w naszej codziennej działalności staramy się efektywnie wykorzystać dostępne nam zasoby. Mając na uwadze i respektując wartości środowiska naturalnego wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 i otrzymaliśmy jako pierwsza i jedyna Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Certyfikat zgodności z normą ISO 14001. System Zarządzania Środowiskowego jest narzędziem pozwalającym na stałe ograniczanie oddziaływań na środowisko przy jednoczesnym optymalizowaniu wykorzystania zasobów organizacji. Wdrożenie go przez Auraeko OOSEiE jest dla Państwa informacją, że nasza firma systematyczne i nieustannie doskonali wszelkie działania z zakresu ochrony środowiska.