23 marca, 2013

AURAEKO na XXI Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2013, 11-13 marca 2013, Warszawa.

Na tegorocznych, zakończonych już targach, AURAEKO prezentowało się w bogatszej formie niż dotychczas. Po pierwsze uczestniczyliśmy w targach nawiązując kontakty z innymi firmami w branży.

Po drugie w ramach Targów Światło prezentowaliśmy dorobek rysunkowy dzieci z projektu własnego AURAEKO „FOLLOW UP – „Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec zagrożeń ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów”, realizowanego w 2012 r.

Rysunki prezentowane na targach, a zamieszczone poniżej są pokłosiem konkursu rysunkowego: „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory w oczach dziecka”, który był jednym z działań w projekcie. Wielu uczestników targów zatrzymywało się by zapoznać się z dziecięcym dorobkiem. To, co charakterystyczne w obrazach dzieci, to ekspresja, z jaką kierują do nas dorosłych, ale także do rówieśników i najbliższego środowiska, swój przekaz widzenia świata i istniejących zagrożeń. AURAEKO zamierza w dalszych działaniach edukacyjnych, szerzej wykorzystywać wizje dzieci na uświadomione im zagrożenia współczesnego świata.

Prezentacje na targach, w postaci referatów i ekspozycji zaowocują także raportem o kierunkach rozwoju technologii oświetleniowej w aspekcie zagrożeń dla środowiska ze strony ZSEE.