poznaj prawo dotyczące sprzętów elektrycznych i elektronicznych

Regulacje prawne

Z uwagi na powszechną dostępność, a także poziom istotności dla gospodarki i ochrony środowiska, sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega zapisom ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz.1466).

Ta strona przybliża ustawowe regulacje dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmujące zagadnienia poczynając od zupełnie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wprowadzania na rynek, obrót tym sprzętem, aż po jego zużycie, zbieranie i przetwarzanie.

Sprzęt podlegający ustawie to urządzenie, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego. Przykładowe sprzęty zostały wymienione w załączniku nr 1 do ustawy.

Dla uzyskania większej wiedzy o zagadnieniach wymienionych poniżej, skorzystaj z linków do nich prowadzących: