18 sierpnia, 2016

ENGLISH SUMMER CAMP 2016 SPRAWOZDANIE

Zajęcia edukacyjne z uczestnikami English Summer Camp 2016 „Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego oraz zużytych baterii i akumulatorów”

Grupa docelowa

Zajęcia edukacyjne pt. „„Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego oraz zużytych baterii i akumulatorów”” odbyły się 22 lipca 2016 r. w trakcie trwania obozu charytatywnego English Summer Camp 2016, mającego miejsce w Żelistrzewie w powiecie puckim. W warsztatach uczestniczyło 40 dzieci w wieku od 9 do 14 lat z Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Gdańskie Domy Dziecka, Fundacji Hospicyjnej, gdyńskiego MOPS-u, Szkoły Podstawowej nr 10 im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Dzieci biorące udział w zajęciach zostały podzielone na 2 grupy wiekowe i z każdą z nich przeprowadzono zajęcia trwające ok. 2 godziny.

Blok 1 – teoretyczny

Na początku zajęć odbyło się wprowadzenie na temat dbania o otaczające nas środowisko a także wyjaśnienie czym są pojęcia takie jak recykling, segregacja odpadów i elektrośmieci. Dzieci podawały przykłady urządzeń elektrycznych i elektronicznych w życiu codziennym i otaczającym nas środowisku. Następnie zostały zapytane co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, jak można się go pozbyć i gdzie wyrzuca się elektrośmieci. Dzieci podawały wiele przykładów i trafnych pomysłów na utylizację znanych im odpadów. Dowiedziały się jak rozpoznać elektrośmieci oraz co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym oraz w jaki sposób utylizować zużyte baterie i akumulatory. Na koniec cała grupa wymieniła z pomocą Prowadzącego zajęcia dobre praktyki zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwach domowych.

Blok 2 – praktyczny

Dzieci zostały połączone w pary. Każda para miała za zadanie narysować plakaty, które miały przedstawiać przedmioty, które w ich mniemaniu mogą być elektrośmieciami. Prowadzący zajęcia na podstawie rysunków opowiadał jak postępować z odpadami przedstawionymi na obrazkach – dlaczego są niebezpieczne, jakie są zagrożenia z nimi związane i gdzie można je utylizować oraz jak można zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko. Dzieci aktywnie brały udział w warsztatach poprzez zadawanie pytań oraz prezentację wykonanych przez siebie prac. Za zaangażowanie i aktywny udział w warsztacie każde z dzieci otrzymało torbę z gadżetami przekazanymi przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.