19 lutego, 2014

English Winter Camp 2014 pt. „Nie damy się elektrośmieciom”

Zajęcia edukacyjne pt. „Nie damy się elektrośmieciom” odbyły się 28 stycznia br. w trakcie trwania obozu charytatywnego English Winter Camp 2014, mającego miejsce w Darzlubiu w powiecie puckim. W warsztatach uczestniczyło 36 dzieci w wieku od 8 do 15 lat z Gdańskiego Domu dla Dzieci “Na Polanie”, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni, Fundacji Hospicyjnej i Gdyńskiego MOPS-u oraz podopieczni Puckiego GOPS-u.

Celem zajęć było przede wszystkim podniesienie świadomości zagrożenia dla środowiska ze strony zużytego sprzętu codziennego użytku, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Staraliśmy się również, na przykładzie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, wykształcić u dzieci postawy proekologiczne sprzyjające środowisku naturalnemu.