18 marca, 2016

ENGLISH WINTER CAMP 2016

CELE ENGLISH WINTER CAMP 2016

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego oraz umiejętności zarządzania projektami wśród grupy ok. 30 dzieci w wieku 9-14 lat z woj. Pomorskiego.
Celami szczegółowymi projektu są:

  • Zmotywowanie do działania i pracy nad sobą,
  • Podniesienie poczucia własnej skuteczności i wiary w siebie,
  • Rozwój umiejętności współpracy w zespole,
  • Zwiększenie umiejętności radzenia ze stresem,
  • Obniżenie poziomu agresji,
  • Budowanie świadomości społecznej świadomości zagrożenia dla środowiska ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Poprawa w zachowaniu i współpracy w grupie,
  • Zwiększenie tolerancji na różnorodność międzykulturową,
  • Pobudzenie do odkrywania pasji i zainteresowań.

Zajęcia edukacyjne w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym odbyły się 22 lutego 2016 w Zespole Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu . W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci w wieku 9-14 lat.

Zajęcia podzielone zostały na wprowadzającą część teoretyczną oraz praktyczną pracę w parach. Na początku zajęć odbyło się wprowadzenie na temat dbania o otaczające nas środowisko a także wyjaśnienie czym są elektrośmieci.  Po krótkim wprowadzeniu, dzieci podawały przykłady występowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w życiu codziennym. Następnie zostały zapytane co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, jak można się go pozbyć i gdzie wyrzuca się elektrośmieci. Tu dzieci chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami. Kolejnym zadaniem było narysowanie w parach plakatu przedstawiającego sprzęt elektroniczny i sposoby na ekonomiczne korzystanie ze sprzętu. Po wykonaniu plakatów, zespoły prezentowały oraz przedstawiały ideę oraz zastosowanie go w przyszłości. Tu u uczestników zadziałała wyobraźnia i przy prezentowaniu przed całą grupą można było przenieść się w świat „science fiction”. Za aktywny udział w zajęciach i swoją prace dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody.