28 lutego, 2019

English Winter Camp 2019

W czwartek, 21.02.2019, w ramach półkolonii English Winter Camp 2019 organizowanych przez gdański oddział stowarzyszenia Project Management Institute Poland Chapter (PMI Poland Chapter), odbyły się warsztaty pt. „Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów”.

Warsztaty zostały podzielone na dwa moduły. W pierwszym uczestnicy półkolonii definiowali zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz związane z nimi zagrożenia w kontekście całego środowiska. Moduł drugi miał postać gry pozwalającej na naukę praktycznego rozpoznawania wspomnianych odpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów. W nawiązaniu do tematu przewodniego półkolonii – astronomii – do zobrazowania tematyki wykorzystano problem śmieci w kosmosie.

Moduł pierwszy miał formę seminarium. Jego celem było ukazanie elektroodpadów i zużytych baterii jako zagrożenia dla środowiska. Poprzez omówienie ogólnych zagrożeń i zanieczyszczenia naszej planety oraz najbliższej przestrzeni kosmicznej przedstawiony został problem zużytego sprzętu w kontekście całego środowiska. Prowadzący warsztat wyjaśnili, czym są elektroodpady oraz jakie są najważniejsze zagrożenia dla środowiska związane z ich nieprawidłowym składowaniem. Podkreślona została również rola segregacji odpadów elektronicznych i przekazywania ich do wyspecjalizowanych placówek.

Drugi moduł stanowił praktyczne zastosowanie uzyskanej wcześniej wiedzy i zrealizowany został w formie gry. W pomieszczeniu, w którym odbywały się zajęcia umieszczone zostały różne modele obrazujące „kosmiczne elektroodpady”, baterie i zużyte akumulatory oraz pozostałe śmieci i obiekty naturalne. Dzieci zostały podzielone na cztery grupy, z których trzy zbierały określonego rodzaju odpady, czwarta natomiast stanowiła obsługę „kosmicznej stacji sortującej”. Uczestnicy zabawy musieli zidentyfikować rodzaj odpadu oraz umieścić go w odpowiednim pojemniku.

Podsumowując, przeprowadzone warsztaty umożliwiły dzieciom poznanie głównych zagrożeń związanych z nieprawidłowym składowaniem zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, baterii i akumulatorów. Przedstawione zostały także metody bezpiecznego i korzystnego dla środowiska postępowania z wyżej wymienionymi odpadami.