23 czerwca, 2012

Festiwalowo i ekologicznie z AURAEKO w dniu 23 czerwca 2012 r., w Brwinowie

W ramach „Festiwalu Ogrodów 2012” w Brwinowie zorganizowanego przez Gminę Brwinów, AURAEKO w porozumieniu z władzami gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury „OKej” i Liceum im. J. Iwaszkiewicza zorganizowało 23 czerwca (sobota) w godz. 10.00-15.00 publiczną kampanie edukacyjną i zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z imprezy, zamieszczonej pod artykułem.
Pogoda dopisała i wielu mieszkańców wzięło udział w naszej imprezie edukacyjnej organizowanej w ramach publicznych kampanii edukacyjnych. Tatuś, mamusia i dwoje małych dzieci, wszyscy solidarnie nieśli na zbiórkę elektrośmieci. Taki obrazek dość często się powtarzał. Pomimo, że Gmina Brwinów prowadzi wiele działań proekologicznych nasza impreza edukacyjna zainteresowała mieszkańców Brwinowa. Założony cel edukacyjny został osiągnięty, a zbiórka pozwoliła zebrać ponad 2 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Przesłaniem merytorycznym tego projektu jest dostarczenie wiedzy jego uczestnikom tym, że elektrośmieci zawierają groźne dla człowieka i zwierząt związki chemiczne, które przedostają się do środowiska, a następnie do organizmów żywych. Ten cel projektu był realizowany poprzez dystrybucje ulotek i plakatów bezpośrednio przed imprezą główną we współdziałaniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz podczas imprezy głównej, w ramach stoiska edukacyjnego, gdzie rozpowszechniane były ulotki zawierające treści merytoryczne z zakresu postepowania z ZSEE. Dla bardziej dociekliwych uczestników, porad i informacji udzielali specjaliści AURAEKO.W budynku Gminnego Ośrodka Kultury OKej trwał aż do godzin wieczornych program artystyczno- muzyczny dla dzieci i dorosłych, przygotowany w porozumieniu z AURAEKO.

Na marginesie opisywanego wydarzenia warto zauważyć, że rośnie świadomość społeczna o potrzebie zagospodarowania elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Można o tym wnioskować z wypowiedzi osób biorących czynny udział w organizowanej imprezie. W opinii uczestników wyrażanej w rozmowach, główną przyczyną stosunkowo niewielkiego poziomu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie jest niska świadomość zagrożeń, na jaki są narażeni użytkownicy i posiadacze, lecz stosunkowo duży ciężar zużytych telewizorów, urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak pralki, lodówki, zamrażarki i inne oraz brak czasu na przejrzenie zakamarków strychów, piwnic i garażów. Jednak stały dopływ wiedzy o szkodliwości ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów zawsze jest pozytywnym katalizatorem dla czynnego udziału w zbiórce elektrośmieci.

Sądzić należy, że podjęta współpraca w Brwinowie spowoduje , że z gminy tej do zakładu przetwarzania wyjedzie jeszcze wiele ton ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Do rezultatów projektu także należy dodać radość dzieci podczas gier, i zabaw zręcznościowych związanych z tematyką zużytego sprzętu.