6 marca, 2008

Groźne substancje zawarte w zużytych żarówkach energooszczędnych.

Jednym z niebezpieczeństw zagrażających przyrodzie są związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W powszechnie używanych świetlówkach, takim związkiem jest rtęć. Stanowi ona zagrożenie nie tylko dla ziemi i wody, ale także dla ludzi i zwierząt.

W Polsce mamy niepowtarzalne krajobrazy: piękne góry, wiele czystych rzek i jezior oraz żyzne gleby. To nasze największe narodowe bogactwo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy świadomie dbali o środowisko i nie zanieczyszczali go.

Jednym z niebezpieczeństw zagrażających przyrodzie są związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W powszechnie używanych świetlówkach, takim związkiem jest rtęć. Stanowi ona zagrożenie nie tylko dla ziemi i wody, ale także dla ludzi i zwierząt.

Rtęć jest jednym z tych związków, który może się kumulować przez lata w organiźmie ludzi i zwierząt. Badania dowodzą, że aż 80% rtęci wchłoniętej przez układ oddechowy zostaje w nim, a następnie z krwią przedostaje się przez barierę mózgowo-rdzeniową do mózgu, uszkadzając trwale ośrodkowy układ nerwowy.

Najczęstsze objawy zatrucia parami rtęci to ogólne osłabienie, bóle głowy i kończyn, wysychanie i zapalenie jamy ustnej, wypadanie zębów i biegunki. Sama rtęć powoduje uszkodzenie nerek, nadciśnienie, deformacje kości i może być przyczyną zmian nowotworowych. Ze wzrostem stężenie rtęci w organizmie nasilają się zaburzenia umysłowe, zaburzenie mowy i słuchu oraz niezborność chodu.

W Polsce rocznie zużywa się ok. 30 mln sztuk świetlówek. Każda lampa zawiera od 3 do 15 mg rtęci, co oznacza, że do środowiska trafia ok. 1,5 t rtęci w skali roku. To bardzo duże ilości. Dlatego tak ważne jest, aby zużyte świetlówki zostały zebrane i przetworzone, a nie trafiły na wysypiska śmieci, gdzie będą się rozkładały przez wiele tysięcy lat i zatruwały środowisko.

Zgodnie z polskim prawem, zużyta świetlówka powinna być przekazana do odpowiedniego punktu zbiórki, skąd trafi do zakładu przetwarzania. Punkty zbiórki często tworzone są przy siedzibach władz gminnych lub bezpośrednio w firmach zbierających zużyty sprzęt. Lista takich punktów znajduje się np. na stronie www.auraeko.pl. Ponadto, zużytą świetlówkę można oddać do sklepu, gdy kupujemy nową (1 za 1).

Niestety, z uwagi na słabą znajomość zasad segregowania elektrośmieci, zbieranie zużytych świetlówek w Polsce nie jest łatwe. Zaledwie połowa Polaków słyszała o ustawie regulującej odzysk zużytych świetlówek, a jedynie co piąty Polak wiedziałby co z nią zrobić, gdy się zużyje. Dlatego kluczem do ochrony środowiska przed niebezpiecznymi związkami jest edukacja społeczeństwa.

Jedną z organizacji, która prowadzi edukację z zakresu gospodarowania elektroodpadami mającą na celu budowanie ekologicznej odpowiedzialności wśród społeczeństwa jest Auraeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Do zadań organizacji należy m.in. wspieranie wszystkich wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny w spełnieniu wymagań ustawowych o odzysku zużytego sprzętu.

Podczas Dnia Ziemi, Auraeko będzie informować o zasadach gospodarowania elektroodpadami i udzielać odpowiedzi na tematy związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Na stoisku będzie można wziąć udział w konkursach i warsztatach związanych z powyższą tematyką. Na Polach Mokotowskich będą także rozstawione specjalne pojemniki, w których będzie można zostawić zużyte świetlówki. Dla wszystkich którzy przyniosą zużyty sprzęt, przewidziane są drobne upominki.