22 lipca, 2013

Kolejny English Summer Camp 2013 z udziałem AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.

W dniach od 7 do 20 sierpnia br. w ośrodku Zielona Szarlota k. Kościerzyny, odbędzie  się dziesiąta, jubileuszowa, letnia edycja projektu edukacyjno-wychowawczego –  English Summer Camp 2013, organizowanego przez  Gdański Oddział Project Management Institute nieprzerwanie od 2004 roku.
Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom wychowującym się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz rodzinach o niskim statusie materialnym, uczestnictwa w letnich, bezpłatnych kursach języka angielskiego. Oprócz codziennych, 3-godzinnych zajęć z wykwalifikowanymi lektorami języka angielskiego, dzieci biorą udział w licznych grach, zabawach i zajęciach z wolontariuszami, których celem jest wzmocnienie ich wiary we własne możliwości, poprawienie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz obniżenie poziomu agresji. Organizowane spotkania z inspirującymi osobami ze świata sportu i polityki, pomagają szerzyć wśród obozowiczów świadomość społeczną, kulturalną i ekologiczną. W ramach planowanych zajęć, odbędą się między innymi pogadanki na temat ograniczania negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na środowisko i człowieka, jako elementu środowiska.

Uczestnikami tegorocznej edycji jest 36 dzieci z 8 placówek z terenu Trójmiasta oraz Tczewa. Do głównych projektów nadchodzącego ESC 2013 zaliczyć można tworzony przez dzieci blog, na którym umieszczane będą posty i zdjęcia informujące o przeżyciach minionych dni. Głównym i prawdopodobnie najbardziej emocjonującym wydarzeniem będzie natomiast pokaz mody, w którym to w roli modeli sprawdzą się sami obozowicze. Pokaz zorganizowany zostanie już po raz drugi we współpracy ze znaną, polską marką odzieżową, której siedziba znajduję się w Gdańsku. To niezwykłe wydarzenie modowe, połączone ze spotkaniem ze sponsorami oraz koncertem muzyki bałkańskiej, odbędzie się 13 sierpnia br. w Hotelu Szarlota.

W akcję zaangażowani są trójmiejscy wolontariusze z różnych firm oraz organizacji wspierających działania Gdańskiego Oddziału Project Management Institute, a powodzenie realizacji projektu zależy przede wszystkim od finansowego i rzeczowego wsparcia osób prywatnych, organizacji i społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw. O wszystkich działaniach, sponsorach i patronach przeczytać można na obozowym fan page’u: www.facebook.com/EnglishSummerWinterCamp oraz na stronach inicjatywy: www.english-camp.pl i www.pmi.org.pl/english-winter-camp.