TERMINARZ XII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2020”

 

 

 

 

 

LpOpis działaniaTermin wykonania
1.1. Zgłoszenie elektroniczne.
Szkoła zgłasza zespół poprzez przesłanie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: skarcz@auraeko.pl.
2. Zgłoszenie w wersji papierowej.
Podpisany przez dyrekcję szkoły lub opiekuna papierowy egzemplarz zgłoszenia, wraz z podpisanymi indywidualnie zgodami uczestników na przetwarzanie danych osobowych przesyłamy pocztą na adres AURAEKO, podany w Regulaminie.
UWAGA! Obowiązkowe są obie formy zgłoszenia
Do dnia 6 grudnia 2019 r.
2.Szkołom, które zakwalifikują się do konkursu AURAEKO prześle pocztą drukowane materiały konkursowe.Do dnia 10 stycznia 2020 r.
3.Ostateczny termin zgłaszania do AURAEKO terminu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Do dnia 17 lutego 2020 r.
4.Pierwszy post na FBDo dnia 13 marca 2020 r.
5.Drugi post na FBDo dnia 15 kwietnia 2020 r.
6.Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii w szkołach-uczestnikach konkursu.Od dnia 24 lutego do
dnia 5 maja 2020 r.
7.Trzeci post na FBNiezwłocznie po
zakończneiu zbiórki
8.Przesłanie do AURAEKO Raportów Końcowych z działań w konkursie.Do dnia 12 maja 2020 r.
9.Ostateczny termin zbierania polubień postów w kategorii
SUPER PREMIA.
12 maja 2020 godz. 20:00
10.Finał XII edycji konkursu z uroczystym wręczeniem nagród w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.10 czerwca 2020 r.

 

Terminarz 2020 PDF

 

Koordynatorem konkursu ze strony AURAEKO jest:

Sylwia Karcz
Koordynator Biura
e-mail: skarcz@auraeko.pl
Tel.: (22) 313 01 84