TERMINARZ XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2022”

 

 

 

 

 

Lp.Opis działaniaTermin wykonania
1.Zgłoszenie elektroniczne - Szkoła zgłasza do Konkursu Zespół Szkolny wysyłając dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na adres: edukacja@auraeko.pl.Do 31 stycznia 2022 r.
2.Zgłoszenie w wersji papierowej - Podpisany przez dyrekcję szkoły lub Opiekuna Zespołu papierowy egzemplarz zgłoszenia, wraz z podpisanymi indywidualnie zgodami uczestników na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać pocztą na adres AURAEKO. UWAGA! Obowiązkowe są obie formy zgłoszenia.Do 4 lutego 2022 r.
3.Szkołom, które zakwalifikują się do Konkursu, AURAEKO prześle pocztą materiały konkursowe do wykorzystania przy organizacji zbiórek.Do 28 lutego 2022 r.
4.Ostateczny termin zgłaszania do AURAEKO terminu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Do 7 marca 2022 r.
5.Pierwszy post na FBDo 15 marca 2022 r.
6.Drugi post na FBDo 15 kwietnia 2022 r.
7.Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii w szkołach będących uczestnikami Konkursu.14 marca - 6 maja 2022 r.
8.Trzeci post na FBDo 12 maja 2022 do godziny 22:00
9.Ostateczny termin zbierania polubień postów w kategorii SUPERPREMIA.Do 13 maja 2022 do godziny 22:00
10.Przesłanie do AURAEKO Raportów Końcowych z działań w Konkursie. UWAGA! Decyduje data wpływu Raportu do Organizatora.Do 13 maja 2022 r.
11.Finał XIII edycji konkursu z uroczystym wręczeniem nagród w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.10 czerwca 2022 r.

 

Harmonogram Konkursu 2022

 

Koordynator Konkursu ze strony AURAEKO

Beata Klapa
Koordynator ds. Edukacji Ekologicznej
e-mail: bklapa@auraeko.pl
Tel.: (22) 313 01 84