TERMINARZ XII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2020”

 

 

 

 

 

LpOpis działaniaTermin wykonania
1.1. Zgłoszenie elektroniczne.
Szkoła zgłasza zespół poprzez przesłanie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: skarcz@auraeko.pl.
2. Zgłoszenie w wersji papierowej.
Podpisany przez dyrekcję szkoły lub opiekuna papierowy egzemplarz zgłoszenia, wraz z podpisanymi indywidualnie zgodami uczestników na przetwarzanie danych osobowych przesyłamy pocztą na adres AURAEKO, podany w Regulaminie.
UWAGA! Obowiązkowe są obie formy zgłoszenia
Do dnia 19 grudnia 2019 r.
2.Szkołom, które zakwalifikują się do konkursu AURAEKO prześle pocztą drukowane materiały konkursowe.Do dnia 10 stycznia 2020 r.
3.Ostateczny termin zgłaszania do AURAEKO terminu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Do dnia 17 lutego 2020 r.
4.Pierwszy post na FBDo dnia 13 marca 2020 r.
5.Drugi post na FBDo dnia 15 kwietnia 2020 r.
6.Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii w szkołach-uczestnikach konkursu.Od dnia 24 lutego do
dnia 5 maja 2020 r.
7.Trzeci post na FBNiezwłocznie po
zakończneiu zbiórki
8.Przesłanie do AURAEKO Raportów Końcowych z działań w konkursie.Do dnia 12 maja 2020 r.
9.Ostateczny termin zbierania polubień postów w kategorii
SUPER PREMIA.
12 maja 2020 godz. 20:00
10.Finał XII edycji konkursu z uroczystym wręczeniem nagród w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.10 czerwca 2020 r.

 

Terminarz 2020 PDF

 

Koordynatorem konkursu ze strony AURAEKO jest:

Sylwia Karcz
Koordynator Biura
e-mail: skarcz@auraeko.pl
Tel.: (22) 313 01 84