TERMINARZ XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2019”

 

 

 

 

 

LpOpis działaniaTermin wykonania
1.1. Zgłoszenie elektroniczne.
Szkoła zgłasza zespół poprzez przesłanie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres: skarcz@auraeko.pl lub na fax: (22) 313 01 59.

2. Zgłoszenie w wersji papierowej.
Podpisany przez dyrekcję szkoły lub opiekuna papierowy egzemplarz zgłoszenia, wraz z podpisanymi indywidualnie zgodami uczestników na przetwarzanie danych osobowych przesyłamy pocztą na adres AURAEKO, podany poniżej.

UWAGA! Obowiązkowe są obie formy zgłoszenia
Do dnia 7 grudnia 2018 r.
2.Szkołom, które zakwalifikują się do konkursu AURAEKO prześle pocztą drukowane materiały konkursowe.Do dnia 11 stycznia 2019 r.
3.Ostateczny termin zgłaszania do AURAEKO terminu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Do dnia 20 lutego 2019 r.
4. Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii w szkołach-uczestnikach konkursu.Od dnia 25 lutego do dnia 11 maja 2019 r.
5.Przesłanie do AURAEKO Raportów Końcowych z działań w konkursie.Do dnia 17 maja 2019 r.
6.Finał XI edycji konkursu z uroczystym wręczeniem nagród w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.14 czerwca 2019 r.

 

Terminarz 2019 PDF

 

Koordynatorem konkursu ze strony AURAEKO jest:

Sylwia Karcz
Koordynator Biura
e-mail: skarcz@auraeko.pl
Tel.: (22) 313 01 84