Koronawirus i konkurs DRNE 2020

Do Dyrektorów i Opiekunów Zespołów Szkolnych.

Szanowni Państwo,
Ogłoszony przez Rząd R.P. Stan Epidemii i wynikające z tego faktu restrykcje sanitarne, nie pozwalają na dalszą realizację Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE w DOBRE RĘCE 2020”. W tej sytuacji Organizator postanawia przedłużyć obecną XII edycję 2020 do czerwca 2021 roku. Oznacza to, że:

  1. Zespoły Szkolne zakwalifikowane do XII tegorocznej edycji są automatycznie zakwalifikowane do przyszłorocznej XII edycji DRNE 2021, bez potrzeby zgłoszeń i oświadczeń, jeśli nie zmieni się skład osobowy Zespołu.
  2. Jeżeli skład Zespołu się zmieni, konieczne będzie proste uzupełnienie dokumentów.
  3. Prosimy o zachowanie dostarczonych materiałów edukacyjnych, w celu wykorzystania ich do realizacji zadań w przyszłorocznej XII edycji DRNE 2021.
  4. Zbiórki sprzętu, które w chwili obecnej nie mogą się odbywać z uwagi na restrykcje związane z #koronawirusem, powinny zostać przełożone na czas, kiedy wprowadzone restrykcje przestaną obowiązywać.
  5. W sytuacji kiedy szkoła zebrała już zużyty sprzęt i chciałaby przekazać plon zbiórki, należy zgłosić do AURAEKO chęć przekazanie ZSEE, po wznowieniu pracy szkół.
  6. Masy ZSEE odebrane w tym roku zostaną doliczone poszczególnym szkołom do mas zebranych w ramach DRNE 2021.
  7. Z dniem 30 marca 2020 roku wstrzymujemy wszystkie zaplanowane terminy przekazania sprzętu i nie planujemy nowych, do czasu odwołania restrykcji sanitarnych na obszarze Polski.
  8. Z powodów podanych powyżej, nie planujemy w tym roku finału konkursu, przewidzianego pierwotnie na 10 czerwca 2020 roku w Centrum Nauki w Warszawie. Przyjmujemy, że finał konkursu XII edycji DRNE 2020, odbędzie się w czerwcu 2021 roku. O terminie i miejscu finału XII edycji w 2021 roku, poinformujemy w terminie późniejszym.

Jesteśmy pełni uznania dla Zespołów Szkolnych i ich Opiekunów, za już włożoną pracę. Jednak straszliwy atak koronawirusa w Polsce i na całym świecie, zmusza nas wszystkich do przestrzegania wprowadzonego przez władze reżimu sanitarnego.

Pozostajemy z wiarą, że koronawirus zostanie unieszkodliwiony i wszystkie aktywności społeczne, w tym i nasz konkurs, które zostały z konieczności zatrzymane, będą mogły się ponownie rozwijać.