Radosny Finał II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Dobre Rady na Elektroodpady”.

Kto nie był , niech żałuje. Było radośnie i jak na finał przystało, bardzo gorąco. Uff…… Pomimo, że pomieszczenia Muzeum Techniki mieszczą się w solidnych murach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, temperatura sięgała 30 stopni Celsjusza. Zaczęło się w miarę spokojnie od powitania uczestników i laureatów, a także zaproszonych gości przez Panią Prezes Gabrielę Leszczyńską.

W dużym holu, gdzie 11 czerwca 2010r.odbywał się finał, zrobiło się zielono ( patrz: zdjęcia ze spotkania) od koszulek podarowanych uczestnikom i ich opiekunom przez AURAEKO. Stało się kosmicznie i „UFO-ludkowo”. Na powitanie zagrał także zespół bluesowy „Bluesmaszyna”. Temperatura w sensie dosłownym i emocjonalnym rosła z każdą chwilą, aż konferansjer zapowiedział ogłoszenie wyników konkursu, czyli gwóźdź programu.

Werdyktem Jury Konkursu “Dobre Rady na Elektroodpady” w składzie:

1. Hodun Grażyna– Wiceprezes Zarządu Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Członek Komisji

2. Stocka Joanna– metodyk, dyrektor XXI LO im. Hugo Kołątaja w Warszawie, Członek Komisji

3. Pawlak Sylwia– Członek Komisji

4. Leszczyńska Gabriela– Prezes Zarządu Auraeko OOSEE S A., Przewodniczący Komisji.

Nagrodę I – telewizor plazmowy 50 cali marki LG w technologii 600Hz Sub-Fields Driving otrzymało Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie, a członkowie zespołu otrzymaliodtwarzacze MP4 firmy SONY oraz drobne upominki od AURAEKO.

Nagrodę II – telewizor LCD 32 cale Full HD, o rozdzielczości 1920 x 1080 z dekoderem Dolby, marki LG otrzymało Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie, a członkowie zespołu otrzymali odtwarzacze MP3 SONY oraz drobne upominki od AURAEKO.

Nagrodę III – telewizor LCD 32 cale Full HD, o rozdzielczości 1920 x 1080 z dekoderem Dolby, marki LG otrzymało Gimnazjum w Węglińcu, a członkowie zespołu otrzymali odtwarzacze MP3 oraz drobne upominki od AURAEKO.

Miejsce IV – zajęło Publiczne Gimnazjum nr 18 im. Stefana Batorego w Białymstoku, w nagrodę członkowie zespołu otrzymali multimedialne encyklopedie PWN 2010 + PAMIĘĆ USB oraz upominki od AURAEKO

Miejsce V – zajęło Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, w nagrodę członkowie zespołu otrzymali multimedialne encyklopedie PWN 2010 + PAMIĘĆ USB oraz upominki od AURAEKO

Miejsce VI – zajęło Gimnazjum nr 2 w Sokółce, w nagrodę członkowie zespołu otrzymali multimedialne encyklopedie PWN 2010 + PAMIĘĆ USB oraz upominki od AURAEKO

Miejsce VII – zajęło Gimnazjum nr 24 w Toruniu, w nagrodę członkowie zespołu otrzymali pamięci USB oraz upominki od AURAEKO

Miejsce VIII – zajęło Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Kleszczowie, w nagrodę członkowie zespołu otrzymali pamięci USB oraz upominki od AURAEKO

Dyplomy za uczestnictwo otrzymały szkoły i uczestnicy:

1. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku

2. Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy Zespole Szkół nr 2 w Hajnówce

3. Gimnazjum nr 1 w Końskich

4. Gimnazjum nr 9 im. Noblistów Polskich w Koszalinie

5. Gimnazjum nr 8 im. A. Macieszy w Płocku.

6. Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku

7. Gimnazjum w Rosku

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Zabrzu

To właśnie od tych drobnych upominków-zielonych gustownych koszulek z nadrukiem sympatycznego telewizora, uroczej myszki i zdziwionej żarówki zrobiło się w sali wyjątkowo miło.

Niewątpliwie królował uśmiech, który wyrażał radość, ale też i dumę. Jeśli spojrzeć na wyniki konkursu mierzone jakością wykonanej pracy oraz ilością zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego to było, z czego być dumnym.

Wymienione szkoły zebrały łącznie ok. 35 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z czego zwycięskie Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie zebrało 9420 kg ZSEE. Gratulacje!

Pani Gabriela Leszczyńska- Przewodnicząca Komisji Konkursowej powiedziała: „…oceniając poziom tegorocznych prac, można powiedzieć, że jest wysoki i wyrównany. Komisja Konkursowa miała sporo dylematów przy rozdziale nagród. Świadczy to o coraz wyższym zaangażowaniu uczestników, a nas organizatorów bardzo cieszy…”

Z przeprowadzonych przez uczestników badań wiemy, że mamy jeszcze dużo do zrobienia w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa. Okazuje się, że ponad połowa ankietowanych nie wie, co to są elektroodpady a także, jak należy postępować ze zużytym sprzętem; że, można go oddać kupując nowy, bądź oddać do punktu zbiórki ZSEE”.

Przechodząc do ogólniejszej refleksji nad finałem tego konkursu warto zauważyć, że bez nadmiernego dydaktyzmu; w zabawie i z uśmiechem udało się zrealizować podstawowe cele edukacyjne, które można określić jako:

1. Podniesienie wiedzy uczestników o tym, czym jest zużyty sprzęt elektryczny i jakie zagrożenia niesie ze sobą rosnący poziom nasycenia sprzętem elektrycznym i elektronicznym w gospodarstwach domowych.

2. Wzrost świadomości i umiejętności zmniejszania negatywnego wpływu ZSEE na środowisko.

3. Propagowanie postawy proekologicznej poprzez działanie i przeżywanie działań proekologicznych w grupie rówieśniczej.

4. Wskazanie zależności pomiędzy pożytecznym społecznie działaniem w rówieśniczej grupie lokalnej, a uzyskanymi wymiernymi efektami, również na szczeblu ogólnopolskim.

Gratulując młodzieży, podkreślić należy wkład opiekunów, nauczycieli wymienionych szkół. To oni własną postawą i włożoną pracą dali impuls do osiągnięcia sukcesu. Uznanie należy się także patronowi konkursu, firmie LG za wsparcie w fundowaniu nagród oraz Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej za patronat merytoryczny nad konkursem. Wypada również docenić zaangażowanie całego zespołu AURAEKO- organizatora konkursu. Bravissimo- to właściwe słowo, choć nie pochodzi z języka polskiego. Oby w roku przyszłym w Ogólnopolskim Konkursie III Edycji „ Dobre Rady na Elektroodpady” było jeszcze więcej nie mniej zaangażowanych uczestników i by finał był nie mniej radosny niż tegoroczny.

RedFred