Skuteczne rady gimnazjalistów na elektroodpady Dobre Rady na Elektroodpady

Społeczne zaangażowanie w ochronę środowiska to nie moda, to obowiązek każdego z nas. Wiedzą o tym uczniowie gimnazjów, którzy uczestniczyli w naszym projekcie Dobre Rady na Elektroodpady (DRNE). Realizując poszczególne zadania uczyli się jak chronić środowisko poprzez rozsądne i świadome zarządzanie elektrośmieciami. Trzydzieści szkół aktywnie realizowało poszczególne zadania, ucząc się czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), gdzie powinno się go składować, oraz jaki poziom wiedzy w tym temacie mają mieszkańcy z ich miejscowości. Wyniki z przesłanych raportów nie są optymistyczne. Ponad połowa dorosłych mieszkańców miast nie wie czym są elektrośmieci, gdzie należy je oddawać i jak dbać o środowisko, czyli nadal musimy cały czas intensywnie pracować w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa. Wiele szkół akcje zbiórek zużytego sprzętu nagłaśniało w lokalnych mediach, prasie, co przełożyło się na ilość zebranego sprzętu.

Oceniając nadesłane prace, Komisja Konkursowa, w składzie:

Gabriela Leszczyńska – Prezes Auraeko – Przewodnicząca Jury

Grażyna Hodun – Wiceprezes Zarządu Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Joanna Stocka, współautor materiałów edukacyjnych

Agnieszka Siekierzyńska – Auraeko

stanęła przed bardzo trudnym zadaniem oceny i wyłonienia zwycięzców.

Trzy pierwsze miejsca zajęły szkoły, które realizując zadania konkursowe wykazały się w największą pomysłowością i efektywnością działania w środowisku lokalnym.

Miejsce pierwsze zajęło Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie. (Szkoła otrzymała 50’’ telewizor plazmowy firmy LG Electronics, zaś zespół odtwarzacze MP3/MP4 8 GB)

Miejsce drugie Gimnazjum nr 2 im. Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. (Szkoła otrzymała dwa, 19’’ monitory firmy LG Electronics, zaś zespół odtwarzacze MP3 4 GB)

Miejsce trzecie Gimnazjum nr 6 im. Królowej Jadwigi w Zamościu. (Szkoła otrzymała dwa, 19’’ monitory firmy LG Electronics, zaś zespół odtwarzacze MP3 4 GB)

Miejsce czwarte Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie. (Uczestnicy otrzymali odtwarzacze MP3 2GB)

Miejsce piąte Gimnazjum nr 1 z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 Krośnie. (Uczestnicy otrzymali odtwarzacze MP3 2GB)

Miejsce szóste Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków Dąbrowie Górniczej. (Uczestnicy otrzymali odtwarzacze MP3 2GB)

Miejsce siódme Gimnazjum nr 2 w Ostrołęce. (Uczestnicy otrzymali odtwarzacze MP3 2GB)

Miejsce ósme Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie. (Uczestnicy otrzymali odtwarzacze MP3 2GB)

Miejsce dziewiąte Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich w Bielsko Białej. (Uczestnicy otrzymali odtwarzacze MP3 2GB)

Miejsce dziesiąte Zespół Szkół nr 1 w Płocku. (Uczestnicy otrzymali odtwarzacze MP3 2GB)

                           Nagrodzonym szkołom bardzo serdecznie gratulujemy!!

Chcemy również podziękować wszystkim szkołom, które uczestniczyły w naszym projekcie. Jesteśmy przekonani, że zdobyta przy realizacji zadań wiedza przyczyniła się do poprawy czystości lokalnego środowiska oraz umiejętności wykorzystywania różnorodnych narzędzi pracy społecznej.