19 października, 2014

„KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2014”, czyli same korzyści.

Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2014/2015”, realizowana przez sieć CASTORAMA i AURAEKO. Etap pierwszy projektu, trwa od października do grudnia 2014 r., a etap drugi będzie trwał od stycznia do marca 2015 roku.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń dla środowiska (w tym człowieka) ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ramach projektu odbywa się zbiórka zużytego sprzętu, który przynoszą klienci CASTORAMA.

Wielkie brawa dla sieci CASTORAMA, która w tej formie realizuje swoją społeczną odpowiedzialność biznesu za środowisko. Wraz z rosnącym poziomem nasycenia w urządzenia i narzędzia elektryczne, ta odpowiedzialność jest coraz większa.

Wręczając kwiaty klientom, którzy przynoszą na zbiórkę zużyty sprzęt, CASTORAMA nie tylko buduje swój pozytywny wizerunek, ale realnie obniża ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na wysypiskach komunalnych, a tym samym zmniejsza zagrożenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Zebrany zużyty sprzęt trafia do koncesjonowanego zakładu MAYA VICTORY Sp. z o.o., gdzie jest przetwarzany na różne frakcje. Doświadczenie z poprzednich lat uczy, że plonem tego projektu jest więcej miejsca w domach klientów, korzyści wizerunkowe dla CASTORAMA i AURAEKO oraz co najważniejsze, zmniejszenie zagrożenia dla środowiska o kilkaset ton zużytego sprzętu, który nie znajdzie się na wysypiskach komunalnych. Wniosek jest prosty, uczestnicząc w projekcie „KWIATY ZA ELEKTROGRATY” wszyscy odnosimy korzyści, wszyscy wygrywamy.

Red Fred