17 października, 2019

„KWIATY ZA ELEKTROGRATY – 2019” CASTORAMA- AURAEKO

W październiku zakończyła się kolejna edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2019” realizowana w ramach publicznej kampanii edukacji ekologicznej społeczeństwa: „Kształcenie proekologicznych postaw użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Jest to wspólny projekt CASTORAMA POLSKA i AURAEKO OOSEE S.A.

1. Grupa docelowa projektu
Grupę docelową w tym projekcie stanowili klienci CASTORAMA POLSKA dokonujący zakupu lub zamierzających dokonać zakupu w regionalnej sieci sklepów zlokalizowanych na terenie całej Polski, łącznie – 45 sklepów. Jest to wyjątkowa grupa docelowa, z uwagi na komercyjną działalność CASTORAMA, a także na fakt, że projekt jest realizowany w obiektach handlowych CASTORAMA podczas prowadzonej działalności komercyjnej.

2. Cele projektu
Celem głównym projektu jest propagowanie proekologicznych postaw wśród użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cel główny projektu był realizowany poprzez:

  • podwyższanie wiedzy użytkowników o zagrożeniach dla środowiska, płynących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poprzez zapoznanie się z treścią ulotek opracowanych przez AURAEKO i fachowe porady pracowników,
  • czynny udział klientów CASTORAMA w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zmniejszający zagrożenia dla środowiska i podwyższający własne bezpieczeństwo.

Celem utylitarnym projektu było zwiększenie selektywnej zbiórki ZSEE i zmniejszenie udziału ZSEE w odpadach komunalnych w całej Polsce oraz zwiększenie odzysku i recyklingu elektroodpadów.

3. Czas trwania projektu:
Projekt trwał od 22 maja do 15 października 2019 roku. Zbiórki zużytego sprzętu w sklepach CASTORAMA odbywały się w weekendy we wrześniu i w październiku.

4. Edukacja i nagrody
Dla osiągnięcia założonych celów projektu w przygotowaniach do zbiórek prowadzono działania edukacyjne takie jak:

  • opracowanie i ekspozycja przez CASTORAMA plakatu projektu,
  • rozdawanie klientom ulotek edukacyjnych opracowanych przez AURAEKO.

Klienci, którzy przynosili na zbiórkę zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny byli nagradzani kwiatami – wrzosami.
Po raz kolejny projekt zakończył się osiągnięciem celów przedstawionych na wstępie tego opracowania.