12 czerwca, 2013

Na 100 lecie Parafii św. Kazimierza w Pruszkowie, edukacyjnie i ekologicznie.

W dniach 8 i 9 czerwca 2013 r., z okazji 100 lecia Parafii pod wezwaniem św. Kazimierza w Pruszkowie, w ramach organizowanego festynu, AURAEKO prowadziło projekt edukacyjny: „Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory zagrożeniem dla Ciebie i środowiska”. Celem projektu było podniesienie świadomości uczestników o zagrożeniach dla człowieka i środowiska wynikających z przetrzymywania w domach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz zużytych baterii i akumulatorów.
W ramach projektu 8 czerwca 2013 r. zorganizowana została zbiórka ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów. Zbiórkę poprzedziło rozwieszenie plakatów o zbiórce oraz powtarzane przez cały tydzień komunikaty księży odprawiających nabożeństwa. Podobnie jak w przypadku innych zbiórek osoby przynoszące zużyty sprzęt były nagradzane ekologicznymi torbami na zakupy lub sadzonkami krzewów. Ogółem zebrano ok. 3 ton zużytego sprzętu, a także ok.20 kg zużytych baterii i akumulatorów, co jest wynikiem bardzo dobrym, zważywszy, że Pruszków jest objęty stałą zbiórką elektroodpadów, odbywająca się dwukrotnie w ciągu każdego miesiąca.

W dniu 9 maja 2013 w ramach uroczystości kościelnych i przy bardzo dużej frekwencji wiernych prowadziliśmy kolportaż ulotek związanych z tematyką ZSEE, gry i zabawy dla dzieci. Stoisko AURAEKO było chętnie odwiedzane przez dzieci i dorosłych, także księży. Początkowo piękna pogoda sprzyjała wszystkim zaplanowanym działaniom, jednak potężna nawałnica i gradobicie, trwające ponad godzinę, zakłóciła fantastyczną atmosferę festynu. Z tego powodu, wszystkie formy aktywności AURAEKO, zostały gwałtownie ograniczone lub zaniechane.

AURAEKO bardzo dziękuje księżom Parafii św. Kazimierza w Pruszkowie za wsparcie w realizacji założonych celów projektu. Uzyskane wyniki zbiórki ZSEE i doświadczenia z aktywności edukacyjnych projektu, dają podstawę do planowania kolejnych działań we współpracy z Parafią św. Kazimierza w Pruszkowie.