6 lutego, 2010

Nominacja Auraeko do Europejskiej Nagrody Biznesu 2010

Z przyjemnością informujemy, że OOSEE AURAEKO S.A. została nominowana do programu przyznawania prestiżowej Europejskiej Nagrody Biznesu w 2010r.
Każdego roku zespół przyznający Europejską Nagrodę Biznesu przez sześć miesięcy analizuje działalność ponad 7000 przedsiębiorstw działających w Europie poszukując najlepszych organizacji biznesowych które reprezentują innowacyjność, etykę biznesu oraz sukces handlowy

Więcej informacji w języku angielskim: businessawardseurope.com