18 kwietnia, 2015

Nowa, ciekawa książka o ZSEE

LOGISTYKA RECYKLINGU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO OD PROJEKTOWANIA PO PRZETWARZANIE.

Piotr Nowakowski

Problemy zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowią poważne wyzwanie dla wszystkich instytucji zajmujących się zbiórką i przetwarzaniem tego sprzętu, zwłaszcza po wejściu w życie znowelizowanej Dyrektywy UE z 2012 r. Materiał przygotowany w publikacji obejmuje wszystkie ogniwa cyklu życia tych środków technicznych. W szczególności uwzględniono problemy techniczne, logistyczne i wymiany informacji.

Zagadnienia przedstawione w pracy obejmują etap projektowania sprzętu, z uwzględnieniem proekologicznych metodologii projektowania, a także ich ocenę przy analizie cyklu życia. Opisano możliwość skorzystania z zestawienia komponentów i wizualizacji demontażowych dla potrzeb recyklingu. Przedstawiono metody przetwarzania sprzętu po dostarczeniu go do zakładu przetwarzania, z uwzględnieniem metod demontażu oraz charakterystyk maszyn rozdrabniających i separujących. Wskazana została istotna rola w wykorzystaniu systemów identyfikacji: kodów kreskowych, kodów 2D i systemu RFID na potrzeby demontażu i recyklingu.

Opisane są wytyczne projektowania systemu logistycznego zbiórki ZSEE, z analizą zachowań klientów końcowych sprzętu i informowaniu o sposobach przeprowadzania zbiórek. Przedstawiono środki transportu i składowania ZSEE i przykładowy projekt zakładu przetwarzania, z doborem poszczególnych linii oraz maszyn i środków transportu.

Opisane są wytyczne projektowania systemu logistycznego zbiórki ZSEE, z analizą zachowań klientów końcowych sprzętu i informowaniu o sposobach przeprowadzania zbiórek. Przedstawiono środki transportu i składowania ZSEE i przykładowy projekt zakładu przetwarzania, z doborem poszczególnych linii oraz maszyn i środków transportu.

Piotr Nowakowski
LOGISTYKA RECYKLINGU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.
OD PROJEKTOWANIA PO PRZETWARZANIE
ISBN 978-83-7880-262-4
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5
Tel.(32)237-13-81, faks (32)237-15-02
www.wydawnictwopolitechniki.pl
e-mail: wydawnictwo_mark@polsl.pl