1 września, 2016

OGÓLNOPOLSKI PROEKOLOGICZNY PROJEKT EDUKACYJNY CASTORAMA-AURAEKO z cyklu: „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2016”

Wprowadzenie

Niniejszy projekt jest realizowany od kliku lat z coraz większym powodzeniem. Znane na rynku polskim firmy CASTORAMA i AURAEKO po raz kolejny podjęły się działań zmierzających do kształtowania proekologicznej postawy konsumenckiej, wyrażającej się oddaniem do przetworzenia, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i tym samym ograniczenia negatywnego wpływu zużytego sprzętu na środowisko naturalne, którego nieodłączną częścią jest człowiek.

Wyłącznymi beneficjentami tego projektu są użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wzrost wiedzy, podniesienie świadomości, przyjęcie nowego wzorca postepowania) oraz środowisko naturalne (ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Grupa docelowa

Z uwagi na charakterystykę zakresów działania podmiotów realizujących projekt, grupę docelową stanowili klienci CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o., dokonujący zakupu lub zamierzających dokonać zakupu w 8 sklepach tej firmy.

Lokalizacja działań w projekcie.

  1. Castorama Tarnów
  2. Castorama Przemyśl
  3. Castorama Rzeszów
  4. Castorama Kielce
  5. Castorama Ostrowiec Świętokrzyski
  6. Castorama Skarżysko Kamienna
  7. Castorama Lublin
  8. Castorama Zamość

We wszystkich lokalizacjach przeprowadzona została kampania edukacyjna z wykorzystaniem plakatów i ulotek informujących o projekcie i jego celach, a także o zagrożeniach ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Projekt był realizowany od 1 sierpnia do 27 września 2016 roku, jakkolwiek poszczególne sklepy sieci miały różne terminy zbiórki zużytego sprzętu. Oto relacja bezpośredniego organizatora zbiórki w Castorama Zamość.

„16 – 18 września, to właśnie w tych dniach w naszej Castoramie Zamość odbyła się zbiórka „Elektrogratów”. Już pierwszego dnia od wczesnych godzin porannych widoczne było olbrzymie zainteresowanie tą akcją.  Niezliczone auta klientów,  które co chwilę podjeżdżały pod nasz punkt odbioru „Elektrogratów” przerosły nasze najskrytsze oczekiwania. Telewizory, telefony, tablety, monitory, a nawet stare zużyte pralki i samochodowe nawigacje co chwilę trafiały na nasze palety, które zapełniały się coraz to większą ilością starego zużytego sprzętu. Tłumy klientów z uśmiechem na twarzach odbierały wrzosy, które rozdawaliśmy w podziękowaniu za przyłączenie się do naszej zbiórki. Podsumowując, zbiórka „Wrzosy za Elektrograty” udała się nam nad wyraz, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni.”

Plon zbiórki we wszystkich Castoramach biorących udział w projekcie, to kilkadziesiąt ton zużytego sprzętu. Przewidziana jest kontynuacja współpracy CASTORAMA i AURAEKO w kolejnych projektach.
Oddający zużyty sprzęt byli nagradzani sadzonkami wrzosów. Łącznie wręczono 28 000 sztuk wrzosów.
By łatwiej wyobrazić sobie jak przebiegała zbiórka zapraszamy do galerii zdjęć.