22 listopada, 2015

Ogólnopolski proekologiczny projekt edukacyjny z cyklu: „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2015”

Inicjatorami i realizatorami tego cyklu są: CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie oraz AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w Warszawie. To już czwarta edycja tego cyklu, przynosząca korzyści środowisku, klientom oraz organizatorom i wykonawcom. Zgodnie z założonymi celami projekt promował aktywności w trzech obszarach:

– pierwszy: działania edukacyjne skierowano do użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwiększając wiedzę użytkowników o  konieczności selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i konieczność poddania zebranego zużytego sprzętu procesowi odzysku, w tym recyklingu,
– drugi: popularyzacja właściwych, proekologicznych wzorców postaw i zachowań użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrażającą się aktywnym udziałem w selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE),
– trzeci: zbiórka ZSEE i dostarczenie go do koncesjonowanego zakładu przetwarzania.

Z uwagi na charakterystykę zakresów działania podmiotów realizujących projekt, grupę docelową stanowili klienci CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o., dokonujący zakupu lub zamierzający dokonać zakupu w sieci sklepów tej firmy, na terenie całego kraju.

Dla osiągnięcia założonych celów projektu w ramach kampanii edukacyjnej wykonano  następujące działania:

1. Opracowano ulotki (tekst + grafika), wydrukowano i rozpowszechniano w czasie jego trwania (CASTORAMA i AURAEKO), oraz plansze informujące o projekcie.
2. Rozpowszechnianie informacji o celach i działaniach projektu (działania edukacyjne i zbiórka) zgodnie z procedurami CASTORAMA i dostępnymi kanałami dystrybucji.
3. Przeprowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Klienci, uczestnicy projektu, którzy przynieśli zużyty sprzęt byli nagradzani sadzonkami drzew lub krzewów.

Wszystkie założone cele projektu zrealizowano, osiągając masę zebranego sprzętu, w wysokości ponad 116 ton. To, bardzo dobry wynik dla środowiska, ludzi oraz CASTORAMA i AURAEKO. W 2016 roku, projekt będzie kontynuowany.

Zapraszamy na fotorelację Kwiaty za Elektrograty Zamość oraz KWIATY ZA ELEKTROGRATY Przemyśl