O organizacji

AURAEKO

AURAEKO to Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego założona przez polskie firmy w celu pomocy wszystkim wprowadzającym sprzęt (przedsiębiorcom):

– produkującym i sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt,
– sprzedającym pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,
– prowadzącym działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu

w spełnieniu wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688,) oraz Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późn. zm.).

Struktura firmy

Gabriela Leszczyńska
Prezes Zarządu

Koordynator ds. Edukacji Ekologicznej
Tel.: + 48 (22) 313 01 84
E-mail: info@auraeko.pl

Dział Obsługi Klienta
Tel.: + 48 (22) 313 01 58

Doradcy Biznesowi
Tel.: + 48 (22) 313 01 63

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego S.A. została powołana do życia w dniu 26 czerwca 2006 r. Zgodnie z wymaganiami prawnymi uzyskała wpis w rejestrze BDO prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 000004349.

NIP:  527-251-22-31
BDO nr: 000004349
REGON 140592532

Wysokość kapitału zakładowego 5 000 000 PLN, w całości opłacony.

Akcjonariusze Spółki:
TREND DEVELOPMENT Sp. z o.o.
KANLUX S.A.
LARS Andrzej Szymański
WOJNAROWSCY Sp. z o. o.
ZeXt Sp. z o. o.
SPOKEY Sp. z o. o.
ECOL Sp. z o. o.
POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OŚWIETLENIOWEGO

AURAEKO to profesjonalna Organizacja, zapewniająca rzetelną obsługę firmom działającym na polskim rynku, minimalizując ich koszty.