22 czerwca, 2013

„PIKNIK NAUKOWY” oraz kampania edukacyjna połączona ze zbiórką ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów w Brwinowie, 15 czerwca 2013 r.

Nasz nowy projekt edukacyjny realizowany wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „O’kej” w Brwinowie, łączył działania popularyzatorskie związane z działalnością światowej sławy uczonego polskiego Jana Czochralskiego, z popularyzacją wiedzy i umiejętności o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) oraz o zużytych bateriach i akumulatorach.

 

Informacja o prof. Janie Czochralskim (Na podstawie Wkipedia, pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Czochralski. Pobranie z dnia 14 kwietnia 2013 r.) 
Jan Czochralski (ur. 23 października 1885 w Kcyni, zm. 22 kwietnia 1953 w Poznaniu) – polski chemik, metaloznawca, wynalazca powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później metodą Czochralskiego, i będącej podstawą procesu produkcji mikroprocesorów. Najczęściej wymieniany polski uczony we współczesnym świecie techniki.Celem części związanej z ZSEE w ramach, której odbyła się zbiórka zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów było: Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę, o jakość środowiska.

Kolportaż ulotek i plakatów informujących o miejscu działań edukacyjnych i zbiórce poprzedził finał projektu w dniu 15 czerwca. Nie zabrakło chętnych do gier, zabaw i rysunków edukacyjnych. Powodzeniem cieszyły się muzyczne prezentacje sceniczne. Tłoku uczestników na zbiórce wprawdzie nie zanotowaliśmy, ale zebraliśmy rekordowa ilość baterii i akumulatorów, bo ponad 40 kg i ok 500kg ZSEE.