22 sierpnia, 2019

Raport z zajęć edukacyjnych podczas English Summer Camp 2019

Jak co roku firma Auraeko wsparła English Summer Camp. Jest to inicjatywa charytatywna Project Management Institute Poland Chapter, Oddział w Gdańsku, adresowana do dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych i rodzin o niskim statusie materialnym. Jej celem jest zorganizowanie letniego obozu, podczas którego dzieci mają możliwość nauki języka angielskiego, zbudowania silnego poczucia własnej wartości i umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej. W tym roku obóz odbył się w ośrodku Beaver Tourist w miejscowości Wiele w Borach Tucholskich w dniach 5-14.08.2019 r.

Jednym z głównych wydarzeń w programie każdego obozu są warsztaty poświęcone odzyskiwaniu odpadów elektrycznych i elektronicznych. Celem warsztatów jest zwiększenie świadomości zagrożeń dla naszego środowiska, jakie stwarza wyrzucanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych sprzętu codziennego użytku, w tym baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dodatkowym celem jest wypracowanie postawy proekologicznej opartej na przetwarzaniu i recyklingu starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Aby prowadzić efektywne warsztaty, dzieci podzielono na cztery grupy po 10 osób każda. Warsztaty rozpoczęły się dyskusją na temat tego, jakie sprzęty elektryczne i elektroniczne znają dzieci oraz kiedy stają się one odpadami. Uczestnicy dyskutowali między sobą o tym, jak rozumieją proces recyklingu oraz jak należy segregować odpady. Następnie każda z grup wybrała pomieszczenie
w domu, w którym znajdują się sprzęty elektryczne bądź elektroniczne: kuchnia, łazienka, pokój dzienny oraz sypialnia. Zadanie polegało na wypisaniu lub narysowaniu jak największej ilości sprzętu znajdującego się w danym pomieszczeniu. Grupy wymieniały między sobą nazwy pięciu wypisanych na kartce sprzętów a każda trafna odpowiedź była punktowana. Następnie, każda grupa otrzymywała różnego rodzaju urządzenia elektryczne z zadaniem znalezienia na każdym urządzeniu symbolu przekreślonego kosza, oznaczającego, że ​​dana rzecz nie może być wyrzucona do zwykłego pojemnika na śmieci.

Dzieciom bardzo spodobało się również zadanie polegające na stworzeniu cyklu życia urządzenia elektrycznego od jego zaprojektowania, stworzenia, zakupu, użytkowania, zepsucia, naprawy aż do momentu, w którym staje się elektroodpadem.

Na koniec każda grupa otrzymała punkty za wspólną pracę oraz nagrody ufundowane przez firmę AURAEKO: maskotki, ulotki, opaski odblaskowe, zeszyty i długopisy, a wszystko zapakowane w eko torby.