18 sierpnia, 2015

Sprawozdanie z działań edukacyjnych dla uczestników English Summer Camp 2015 „Nie damy się elektrośmieciom”

Grupa docelowa

Zajęcia edukacyjne pt. „Nie damy się elektrośmieciom” odbyły się 11 sierpnia 2015 r. w trakcie trwania obozu charytatywnego English Summer Camp 2015, mającego miejsce w Szarlocie k. Kościerzyny w powiecie kościerskim. W warsztatach uczestniczyło 30 dzieci w wieku od 9 do 14 lat z Gdańskich Domów dla Dzieci, Rodzinnego Domu Dziecka, Fundacji Hospicyjnej, gdyńskiego MOPS-u, sopockiego MOPS-u oraz Domu Dziecka w Tczewie.

Dzieci biorące udział w zajęciach zostali podzieleni na 2 grupy wiekowe i z każdą z nich przeprowadzono zajęcia trwające ok. 2 godziny. Pierwszą stanowiły dzieci starsze w wieku 12 – 14 lat, druga grupa łączyła dzieci w wieku 9 – 11 lat. Podczas zajęć praktycznych, każdą z grup podzielono dodatkowo na 2 mniejsze zespoły.

Cel zajęć

Celem zajęć było przede wszystkim podniesienie świadomości zagrożenia dla środowiska ze strony zużytego sprzętu codziennego użytku, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Staraliśmy się również, na przykładzie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, wykształcić u dzieci postawy proekologiczne sprzyjające środowisku naturalnemu.

Blok 1 – teoretyczny

1. Rozmowa wprowadzająca na temat środowiska naturalnego, ekologii, dbania o najbliższe otoczenie. Uczestnicy szczegółowo wyjaśniali jak rozumieją powyższe pojęcia. Następnie rozmawialiśmy o tym co kryje się za słowem recykling oraz jak i gdzie należy segregować odpady. Wymieniliśmy kolory pojemników i rodzaje śmieci, które należy do nich wrzucać.

2. Rozmowa na temat „Jakie znamy urządzenia elektryczne i elektroniczne?”. Dzieci podawały przykłady urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Każde dziecko otrzymało zadanie zapisania przynajmniej trzech urządzeń elektrycznych lub elektronicznych. Wymieniliśmy również inne urządzenia, które używamy w naszych domach, szkołach, urzędach, na ulicy oraz podczas obozów i wycieczek, a mogą stanowić elektrośmieci.

3. Dzieci dowiedziały się po czym poznać czy dane urządzenie jest elektrośmieciem, jeżeli nie jest to takie oczywiste. Każdej z grup zaprezentowany został symbol „przekreślonego kosza”, który oznacza zakaz wyrzucania urządzenia do zwykłego kosza na śmieci. Po prezentacji grupy otrzymały różnego rodzaju urządzenia elektryczne i każda z nich miała za zadanie odszukać na każdym urządzeniu symbol „przekreślonego kosza”.

4. Dzieci dowiedziały się co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, czyli z elektrośmieciami. Każde z dzieci zaobserwowało już wcześniej specjalne pojemniki w szkołach na zużyte baterie, nie wiedziały jednak co należy zrobić np. ze starym komputerem. Teraz już nikt nie będzie miał wątpliwości. Doszliśmy również do wniosku, że najlepiej jest naprawiać! Oszczędzamy wtedy nie tylko środowisko ale i pieniądze. A jeżeli nie można naprawić, to kupując nowe urządzenie, oddać stare do sklepu.

5. Dzieci podawały „Dobre rady na elektroodpady” oraz najróżniejsze przykłady zmniejszenia zużycia energii w domu. Zakończyliśmy na tym, że aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w domach, lepiej pograć w piłkę na podwórku niż na konsoli przed komputerem.

Blok 2 – praktyczny

Zadaniem każdego z zespołów było przygotowanie plakatu przedstawiającego sprzęt elektroniczny i sposoby na ekonomiczne korzystanie ze sprzętu. Po wykonaniu plakatów, zespoły prezentowały swoje prace. W ten sposób podsumowaliśmy i sprawdziliśmy wiedzę zdobytą podczas bloku teoretycznego. Za zaangażowanie w wykonywane prace, każde z dzieci otrzymało torbę z gadżetami przekazanymi przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.