19 sierpnia, 2014

Sprawozdanie z English Summer Camp 2014

Celem zajęć było przede wszystkim podniesienie świadomości zagrożenia dla środowiska ze strony zużytego sprzętu codziennego użytku, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Staraliśmy się również, na przykładzie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, wykształcić u dzieci postawy proekologiczne sprzyjające środowisku naturalnemu.

Rozpoczęliśmy od rozmowy na temat „Jakie znamy urządzenia elektryczne i elektroniczne?”. Dzieci podawały przykłady urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które znajdują się w pomieszczeniu przebywania, takie jak: żarówka, projektor, komputer, a następnie podzielone na grupy miały za zadanie wypisać największą ilość urządzeń jaka im przyszła do głowy.

Dzieci dowiedziały się po czym poznać czy dane urządzenie jest elektrośmieciem, jeżeli nie jest to takie oczywiste. Każda z grup otrzymała różnego rodzaju urządzenia elektryczne i miała za zadanie odszukać na każdym urządzeniu symbol „przekreślonego kosza”, oznaczający zakaz wyrzucania urządzenia do zwykłego kosza na śmieci. Dla utrwalenia listy urządzeń, które są elektrośmieciami dzieci otrzymały krzyżówkę do rozwiązania oraz zagadki.

Dzieciom najbardziej podobało się zadanie narysowania cyklu życia urządzenia elektrycznego od jego zaprojektowania, powstania, zakupu, poprzez wykorzystanie, popsucie się, naprawę, aż po zostanie elektrośmieciem.

Każda grupa otrzymała punkty za prace wykonywane wspólnie, co wiązało się z otrzymaniem torby ekologicznej wraz z gadżetami przekazanymi nam przez firmę AURAEKO. Dodatkowymi gadżetami nagrodziliśmy obozowiczów najbardziej zaangażowanych w warsztaty.

W zajęciach wzięło udział 35 dzieci w wieku 9-15 lat z terenu województwa pomorskiego, które są wychowankami domów dziecka lub pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym. Warsztat odbył się po raz szósty w trakcie trwania dwutygodniowego obozu English Camp, który realizowany jest dzięki współpracy z firmą AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.