23 września, 2019

Sprzęt elektryczny i elektroniczny kupujemy, użytkujemy i co dalej? Zbiórka ZSEE w Warszawie-Zerzniu.

Każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny (SEE), po upływie czasu zmienia się w zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), który po utracie wartości użytkowej przestaje być potrzebny. Sprzętu, którego chcemy się pozbyć – zużył się, zepsuł się, nie wolno wyrzucać do śmietnika razem z innymi odpadami.

Zanim postanowimy pozbyć się niepotrzebnego sprzętu warto sprawdzić czy jest na nim zna­czek przekreślonego kosza na śmieci. Jeśli jest – NIE WOLNO WYRZUCAĆ GO DO ŚMIECI. Od 2005 roku producent ma obowiązek umieszczać ten znak na produkcie przeznaczonym do recyklingu.

Elektrośmieci są groźne! Zawierają mnóstwo niebezpiecznych związków: rtęć, kadm, PCB, związki bromu, azbest – to tylko niektóre z nich. Po przedostaniu się do organizmu powodują wiele groźnych chorób: anemia, uszkodzenia nerek, mózgu, układu nerwowego, układu kostnego, układu krążenia, układu immunologicznego, ukła­du rozrodczego, uszkodzenia wątroby, bezpłodność, choroby nowotworowe. Nie potrzeba bezpo­średniego kontaktu, by niebezpieczne związki z elektroodpadów zaszkodziły człowiekowi. Mogą się one przedostać do gleby i wód gruntowych z elektrośmieci składowanych w miejscach nie­przeznaczonych do tego celu czy na dzikich wysypiskach. Potem trafiają do organizmów zwierząt i roślin, a dalej do produktów, które spożywamy – mleko, ser, mięso, pieczywo, owoce i warzywa.

Zastanówmy się, ile ZSEE w ciągu roku pozbywamy się i co się może stać, jeśli choćby tylko 10 na 100 Polaków pozostawi go w nieodpowiednim miejscu. Podobnie jest ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

Ani zużytego sprzętu, ani zużytych baterii i akumulatorów, pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać do śmietnika! Nigdy nie wolno pozostawiać ZSEE oraz zużytych baterii i akumulatorów w lesie lub na dzikich wysypiskach! Grożą za to srogie kary administracyjne do 5000 zł!

Właściwym postepowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami i akumulatorami jest oddanie ich do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub na zbiórkę organizowaną przez organizację odzysku, jak np. AURAEKO. Poniżej, w galerii zdjęcia ze zbiórki w Warszawie-Zerzeń, która odbyła się w sobotę 21 września 2019 roku. To dobry przykład odpowiedzi na pytanie: co robić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, a także ze zużytymi bateriami i akumulatorami.