6 stycznia, 2011

Z Pruszkowa wyrzucają elektroodpady – nowe działania AURAEKO

AURAEKO rozpoczyna 2011 r. nowym działaniem, którym są cyklicznie prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Pruszkowie.

W każdą drugą sobotę miesiąca, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przynosić na zbiórkę przed budynkiem Urzędu Miasta w Pruszkowie, ul Kraszewskiego 14, w godzinach 9.00-14.00.

W każdą czwartą sobotę miesiąca, , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przynosić na zbiórkę obok pętli autobusowej przy ul. Wojska Polskiegow Pruszkowie, naprzeciw sklepu LIDL, w godzinach 9.00-14.00.

Wszystkie zebrane w czasie zbiórek elektroodpady zostaną zutylizowane w koncesjonowanym zakładzie przetwarzania.
Przedstawiona inicjatywa jest wynikiem porozumienia o współdziałaniu władz Pruszkowa z AURAEKO.