17 sierpnia, 2017

Zajęcia edukacyjne z uczestnikami English Summer Camp 2017 „Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego oraz zużytych baterii i akumulatorów”

English Summer Camp to letnia edycja charytatywnego programu edukacyjno-wychowawczego organizowanego przez Project Management Institute – Poland Chapter (PMI PC). Głównym celem inicjatywy jest umożliwienie dzieciom wychowującym się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym uczestnictwa w lekcjach języka angielskiego w trakcie wakacji. Tegoroczny obóz językowy miał miejsce w miejscowości Szarlota k. Kościerzyny.

Dzięki wieloletniej współpracy PMI PC oraz AURAEKO, podczas English Summer Camp 2017 odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego oraz zużytych baterii i akumulatorów”.  W zajęciach wzięło udział 35 dzieci w wieku od 9 do 13 lat, podzielonych na dwie grupy warsztatowe.

Na początku zajęć dzieci zostały podzielone na cztery grupy. Następnie odbyło się wprowadzenie na temat dbania o otaczające nas środowisko a także wyjaśnienie pojęć takich jak recykling, segregacja odpadów i elektrośmieci. Dzieci podawały przykłady urządzeń elektrycznych i elektronicznych w życiu codziennym i otaczającym nas środowisku. Następnie zostały zapytane co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, jak można się go pozbyć i gdzie wyrzuca się elektrośmieci. Dzieci podawały wiele przykładów i trafnych pomysłów na utylizację znanych im odpadów. Dowiedziały się jak rozpoznać elektrośmieci oraz co należy zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym oraz w jaki sposób utylizować zużyte baterie i akumulatory. Wraz z Prowadzącym zajęcia, dzieci wymieniły również dobre praktyki zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwach domowych. Na koniec części teoretycznej dzieci wzięły udział w konkursie, który polegał na odgadnięciu zagadki dotyczącej nazwy sprzętu elektronicznego oraz podaniu nazwy tego przedmiotu w języku angielskim.

Podczas drugiej części zajęć, każda grupa miała za zadanie stworzyć plakaty, które miały przedstawiać sprzęt elektryczny i elektroniczny, który można znaleźć w odpowiednich pomieszczeniach w gospodarstwie domowym. Prowadzący zajęcia na podstawie rysunków opowiadał jak postępować z odpadami przedstawionymi na obrazkach –  dlaczego są niebezpieczne, jakie są zagrożenia z nimi związane i gdzie można je utylizować oraz jak można zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko. Dzieci podczas prezentacji plakatów, komentowały jaki sprzęt powinien się na nich jeszcze znaleźć. Za zaangażowanie i aktywny udział w warsztacie każde z dzieci otrzymało torbę z gadżetami przekazanymi przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.