6 czerwca, 2007

Zbiórka w Garwolinie

Nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Garwolinie.
Co zrobić ze starą lodówką czy komputerem? Przynieś ją do nas w czasie jednej ze zbiórek, organizowanej w Twojej gminie! Nawet, jeżeli nie masz starego sprzętu, przyjdź i dowiedz się, co należy z nim zrobić!
30 czerwca zbiórką w Garwolinie rozpoczęła się współorganizowana przez Auraeko, firmę komunalną Eko Lider, Synergis Electrorecycling oraz Organizację Odzysku Reba S. A. ogólnopolska zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych firm udało się zebrać aż 10 ton zużytego sprzętu! Dzięki naszej akcji zostanie on odpowiednio przetworzony i nie będzie zagrażać środowisku naturalnemu.

Uczestnicy zbiórki mogli dowiedzieć się, gdzie na co dzień mogą oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przecież chodzi o to, żeby stary sprzęt oddać do miejsca zbiórki, jak już przestanie nam on być potrzebny. Dzięki takim akcjom wspólnie uczymy się kto i na jakich zasadach ma obowiązek go od nas przyjąć.

Każdy, kto przyniósł zużyty sprzęt otrzymywał sadzonkę prymulek w nagrodę za zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska.